Priročnik podaja vizualne smernice uporabe krovne destinacijske znamke Dolina Soče v promocijske namene.

Namenjen je turističnim ponudnikom v Dolini Soče za čimbolj usklajeno in enotno komuniciranje z javnostjo. Turistični ponudniki, ki so s Turizmom Dolina Soče sklenili sodelovanje, se zavežejo, da bodo logotip destinacijske znamke Dolina Soče uporabljali v skladu s smernicami, predstavljenimi v tem priročniku.

Z doslednim upoštevanjem smernic se bo krepila prepoznavnost destinacijske znamke in vseh turističnih ponudnikov v širšem prostoru.

Turizem Dolina Soče je skrbnik destinacijske znamke Dolina Soče. Uporabo destinacijske znamke je priporočjivo poslati v predogled na .

Priročnik za uporabo destinacijske znamke Dolina Soče