Priročnik podaja vizualne smernice uporabe krovne destinacijske znamke Dolina Soče v promocijske namene.

Namenjen je turističnim ponudnikom v Dolini Soče za čimbolj usklajeno in enotno komuniciranje z javnostjo. Turistični ponudniki, ki so s Turizmom Dolina Soče sklenili sodelovanje, se zavežejo, da bodo logotip destinacijske znamke Dolina Soče uporabljali v skladu s smernicami, predstavljenimi v tem priročniku.

Z doslednim upoštevanjem smernic se bo krepila prepoznavnost destinacijske znamke in vseh turističnih ponudnikov v širšem prostoru.

Turizem Dolina Soče je skrbnik destinacijske znamke Dolina Soče. Uporabo destinacijske znamke je priporočjivo poslati v predogled na .

Priročnik za uporabo destinacijske znamke Dolina Soče

 

*TEST*

Tolmiska korita

Tolmin Gorges

Le Gole di Tolmin

Virje Slo

Virje EN

Virje IT

Javorca SL

Javorca EN

Javorca IT

Soška pot SL

Soška pot EN

Soška pot IT

Kluže si-en

KZP SL

KZP EN

KZP IT