Slovenia_Green_Destination_Gold_Soca_valley.jpgSlovenia Green Destination Gold - Soča valley

Občine Tolmin, Kobarid in Bovec so se spomladi 2019 prijavile na peti nacionalni poziv Slovenske turistične organizacije za pospeševanje vpeljevanja trajnostnega poslovanja  v turizmu, imenovan Zelena shema slovenskega turizma - Slovenia Green, danes pa so vse tri občine prejemnice zlatega znaka Slovenia Green Destination.

Zelena shema slovenskega turizma (ZSST) je nacionalni program in certifikacijska shema, ki pod krovno znamko SLOVENIA GREEN:

Trajnostni razvoj je osrednji fokus Turizma Dolina Soče, destinacijske organizacije, ki povezuje vse tri občine. Zahtevna cerifikacijska platforma, ki smo jo v preteklem letu izpolnili, vključuje šest področij:

Iz rezultatov presoje izhaja, da so vse tri občine najmočnejše na področju narave in pokrajine, kulture in tradicije ter destinacijskega menedžmenta. V teh treh kategorijah smo dobili najvišje povprečje točk, v vsaki več kot 9. Vse tri občine največ dela in izboljšav čaka na področju okolja in podnebja. Zelena shema nas v nadaljevanju zavezuje k pripravi akcijskega načrta za naslednje triletno obdobje, v katerega bomo na osnovi priporočil presojevalca ter občinskih in destinacijskih načrtov vključili aktivnosti za še bolj trajnostni razvoj destinacije.

Pri vsem tem ne smemo pozabiti, da nobena od treh občin ne bi prejela zlatega znaka, če vsaka ne bi imela vsaj enega turističnega ponudnika z znakom Slovenia Green Accommodation: v Tolminu je to Chalet Astra Montana, v Kobaridu Kamp Koren in Nebesa Chalets ter v Bovcu Kamp Korita.

Kazalo

 


Ključni dokumenti Zelene sheme slovenskega turizma

Priročnik za pridobitev znaka Slovenia Green

Strategija trajnostne rasti slovenskega turizma 2017–2021

Strategija trajnostne rasti slovenskega turizma 2017–2021 - ključni poudarki

Etični kodeks v turizmu

 


Ankete

2021 2019

Anketa za obiskovalce - zaključena

Anketa za prebivalce - zaključena

Anketa za turistično gospodarstvo

Anketa za obiskovalce 2019 - zaključena

Anketa za prebivalce 2019 - zaključena

Anketa za turistično gospodarstvo 2019 - zaključena


Analiza anket 2019

Rezultati anketiranja

Analiza anket za obiskovalce

občina Bovec

občina Kobarid

občina Tolmin

Analiza anket za prebivalce

občina Bovec

občina Kobarid

občina Tolmin

Analiza anket za turistično gospodarstvo

občina Bovec

občina Kobarid

občina Tolmin


Za ponudnike

Vabilo za ponudnike turističnih storitev

Seznam trajnostnih in okoljskih znakov za ponudnike

Pridobivanje mednarodnih trajnostnih znakov za turistična podjetja

Soustvarjajte našo zeleno zgodbo - napotki za obiskovalce (SLO) 

Soustvarjajte našo zeleno zgodbo - napotki za obiskovalce (ENG)

 


Poročila

občina Bovec

občina Kobarid

občina Tolmin