Slovenia_Green_Destination_Gold_Soca_valley.jpgSlovenia Green Destination Gold - Soča valley

Dolina Soče se je leta 2019 vključila v Zeleno shemo slovenskega turizma, od leta 2020 pa je nosilka zlatega znaka Slovenia Green Destination, ki izkazuje, da smo okolju in družbi prijazna destinacija.

Zelena shema slovenskega turizma je nacionalni program in certifikacijska shema, ki združuje vsa prizadevanja za trajnostni razvoj turizma v Sloveniji, ponuja konkretna orodja za oceno in izboljšanje trajnostnega delovanja in skozi znamko Slovenia Green to zeleno delovanje tudi promovira.

Shema je namenjena:

Več o Zeleni shemi slovenskega turizma >

 

Kazalo

 


Ključni dokumenti Zelene sheme slovenskega turizma

Krizni načrt za turizem za destinacijo Dolina Soče

Priročnik za pridobitev znaka Slovenia Green

Strategija trajnostne rasti slovenskega turizma 2022–2028

Etični kodeks v turizmu

 


Ankete

2021/2022 2019

Anketa za obiskovalce - zaključena

Anketa za prebivalce - zaključena

Anketa za turistično gospodarstvo - zaključena

Anketa za obiskovalce 2019 - zaključena

Anketa za prebivalce 2019 - zaključena

Anketa za turistično gospodarstvo 2019 - zaključena


Analiza anket 2021/2022

Analiza anket za obiskovalce

Dolina Soče

Analiza anket za prebivalce

Dolina Soče

Analiza anket za turistično gospodarstvo

Dolina Soče

Analiza anket 2019

Rezultati anketiranja

Analiza anket za obiskovalce

občina Bovec

občina Kobarid

občina Tolmin

Analiza anket za prebivalce

občina Bovec

občina Kobarid

občina Tolmin

Analiza anket za turistično gospodarstvo

občina Bovec

občina Kobarid

občina Tolmin


Za ponudnike

Seznam trajnostnih in okoljskih znakov za ponudnike

Soustvarjajte našo zeleno zgodbo - napotki za obiskovalce (SLO) 

Soustvarjajte našo zeleno zgodbo - napotki za obiskovalce (ENG)

Poziv 2023 - vključitev v Zeleno shemo 2023

NOVO - Predstavitve Pozivov zelene sheme slovenskega turizma 2023


Kodeks za turistične vodnike

Etični kodeks za turistične vodnike, agencije in organizatorje potovanj za destinacijo Dolina Soče

Etični kodeks v turizmu


Spremljanje trajnostnih kazalnikov v Dolini Soče

Trajnostni kazalniki v Dolini Soče