Zelena shema slovenskega turizma

 

Občine Tolmin, Kobarid in Bovec so se pridružile destinacijam, ki so se prijavile na peti nacionalni poziv Slovenske turistične organizacije za pospeševanje vpeljevanja trajnostnega poslovanja v turizmu, imenovan Zelena shema slovenskega turizma – Slovenia Green.

Zelena shema slovenskega turizma (ZSST) je celovito zasnovan nacionalni sistem za pospeševanje razvoja trajnostnega turizma v Sloveniji na vseh stebrih trajnostnega razvoja: okoljskem, družbenem in ekonomskem. Shema je namenjena tako destinacijam in zavarovanim območjem kot tudi ponudnikom turističnih nastanitev, turističnim agencijam in turističnim atrakcijam.

V Tolminu, Kobaridu in Bovcu smo se pridružili destinacijam, ki svojo trajnostno poslovanje na področju turizma presojajo z mednarodnimi orodji Green Destinations Standard in ETIS, kar nam bo omogočilo tako nacionalno kot mednarodno primerljivost in vidnost. Na poti do znaka Slovenia Green, ki bo predvidoma trajala do konca letošnjega leta, bomo prek različnih aktivnosti zbirali podatke o trajnosti našega turističnega razvoja ter osveščali lokalno prebivalstvo, gospodarstvo, obiskovalce in preostale deležnike o pomenu trajnostnega turizma.

Prek celovitega vodenega postopka bomo do konca leta pridobili natančen vpogled v trajnost naše destinacije na področju turizma in znak Slovenia Green Destination. V prvi polovici prihodnjega leta pa bomo s pomočjo ugotovitev in smernic pripravili še akcijski načrt ukrepov, s katerimi bomo trajnostno poslovanje v destinaciji nadaljnje izboljševali.

Z znakom Slovenia Green Destination se bomo na slovenskem, evropskem in globalnem trgu pozicionirali kot okolju in družbi prijazna destinacija.

Zelena (okoljsko in družbeno odgovorna) destinacija ni nekaj, kar je projekt, naloga oziroma odgovornost zgolj turistične organizacije. Je nekaj, kar lahko dosežemo samo vsi skupaj – vsi deležniki v destinaciji, tako v javnem, nevladnem kot zasebnem sektorju – in to ne samo v turizmu, temveč na vseh področjih delovanja. Nenazadnje pa so v tem procesu ključni tudi vsi, ki v destinaciji živijo. Izrednega pomena namreč je, da je destinacija najprej prijetna in prijazna za vse, ki tu delamo in živimo. S tem bo takšna tudi za ljudi, ki nas obiščejo.


Ankete

Anketa za turistično gospodarstvo

Anketa za prebivalce Doline Soče

Anketa za obiskovalce - zaključena

 


Za ponudnike
 

Vabilo za ponudnike turističnih storitev

Seznam trajnostnih in okoljskih znakov za ponudnike

Pridobivanje mednarodnih trajnostnih znakov za turistična podjetja