Slovenia Green Destination Gold - Soča valley

Občine Tolmin, Kobarid in Bovec so se spomladi 2019 prijavile na peti nacionalni poziv Slovenske turistične organizacije za pospeševanje vpeljevanja trajnostnega poslovanja  v turizmu, imenovan Zelena shema slovenskega turizma - Slovenia Green, danes pa so vse tri občine prejemnice zlatega znaka Slovenia Green Destination.

Zelena shema slovenskega turizma (ZSST) je nacionalni program in certifikacijska shema, ki pod krovno znamko SLOVENIA GREEN:

 • združuje vsa prizadevanja za trajnostni razvoj turizma v Sloveniji,
 • destinacijam in ponudnikom ponuja konkretna orodja za oceno in izboljšanje trajnostnega delovanja,
 • skozi znamko Slovenia Green to zeleno delovanje tudi promovira.

Trajnostni razvoj je osrednji fokus Turizma Dolina Soče, destinacijske organizacije, ki povezuje vse tri občine. Zahtevna cerifikacijska platforma, ki smo jo v preteklem letu izpolnili, vključuje šest področij:

 • destinacijski menedžment
 • narava in pokrajina
 • okolje in podnebje
 • kultura in tradicija
 • družbena klima
 • poslovanje turističnih podjetij

Iz rezultatov presoje izhaja, da so vse tri občine najmočnejše na področju narave in pokrajine, kulture in tradicije ter destinacijskega menedžmenta. V teh treh kategorijah smo dobili najvišje povprečje točk, v vsaki več kot 9. Vse tri občine največ dela in izboljšav čaka na področju okolja in podnebja. Zelena shema nas v nadaljevanju zavezuje k pripravi akcijskega načrta za naslednje triletno obdobje, v katerega bomo na osnovi priporočil presojevalca ter občinskih in destinacijskih načrtov vključili aktivnosti za še bolj trajnostni razvoj destinacije.

Pri vsem tem ne smemo pozabiti, da nobena od treh občin ne bi prejela zlatega znaka, če vsaka ne bi imela vsaj enega turističnega ponudnika z znakom Slovenia Green Accommodation: v Tolminu je to Chalet Astra Montana, v Kobaridu Kamp Koren in Nebesa Chalets ter v Bovcu Kamp Korita.

Kazalo

 


Ključni dokumenti Zelene sheme slovenskega turizma

Priročnik za pridobitev znaka Slovenia Green

Strategija trajnostne rasti slovenskega turizma 2017–2021

Strategija trajnostne rasti slovenskega turizma 2017–2021 - ključni poudarki

Etični kodeks v turizmu

 


Analiza anket

Rezultati anketiranja

 

 • Analiza anket za obiskovalce

občina Bovec

občina Kobarid

občina Tolmin

 

 • Analiza anket za prebivalce

občina Bovec

občina Kobarid

občina Tolmin

 

 • Analiza anket za turistično gospodarstvo

občina Bovec

občina Kobarid

občina Tolmin

 


Ankete

Anketa za obiskovalce - zaključena

Anketa za prebivalce - zaključena

Anketa za turistično gospodarstvo - zaključena

 


Za ponudnike

Vabilo za ponudnike turističnih storitev

Seznam trajnostnih in okoljskih znakov za ponudnike

Pridobivanje mednarodnih trajnostnih znakov za turistična podjetja

Soustvarjajte našo zeleno zgodbo - napotki za obiskovalce (SLO) 

Soustvarjajte našo zeleno zgodbo - napotki za obiskovalce (ENG)

 


Poročila

 • Poročilo o spremljanju kazalnikov

občina Bovec

občina Kobarid

občina Tolmin