Slovenia_Green_Destination_Gold_Soca_valley.jpgSlovenia Green Destination Gold - Soča valley

Dolina Soče se je leta 2019 vključila v Zeleno shemo slovenskega turizma, od leta 2020 pa je nosilka zlatega znaka Slovenia Green Destination, ki izkazuje, da smo okolju in družbi prijazna destinacija.

Zelena shema slovenskega turizma je nacionalni program in certifikacijska shema, ki združuje vsa prizadevanja za trajnostni razvoj turizma v Sloveniji, ponuja konkretna orodja za oceno in izboljšanje trajnostnega delovanja in skozi znamko Slovenia Green to zeleno delovanje tudi promovira.

Shema je namenjena:

Več o Zeleni shemi slovenskega turizma >

 

Kazalo

 


Ključni dokumenti Zelene sheme slovenskega turizma

Priročnik za pridobitev znaka Slovenia Green

Strategija trajnostne rasti slovenskega turizma 2017–2021

Strategija trajnostne rasti slovenskega turizma 2017–2021 - ključni poudarki

Etični kodeks v turizmu

 


Ankete

2021 2019

Anketa za obiskovalce - zaključena

Anketa za prebivalce - zaključena

Anketa za turistično gospodarstvo

Anketa za obiskovalce 2019 - zaključena

Anketa za prebivalce 2019 - zaključena

Anketa za turistično gospodarstvo 2019 - zaključena


Analiza anket 2019

Rezultati anketiranja

Analiza anket za obiskovalce

občina Bovec

občina Kobarid

občina Tolmin

Analiza anket za prebivalce

občina Bovec

občina Kobarid

občina Tolmin

Analiza anket za turistično gospodarstvo

občina Bovec

občina Kobarid

občina Tolmin


Za ponudnike

Vabilo za ponudnike turističnih storitev

Seznam trajnostnih in okoljskih znakov za ponudnike

Pridobivanje mednarodnih trajnostnih znakov za turistična podjetja

Soustvarjajte našo zeleno zgodbo - napotki za obiskovalce (SLO) 

Soustvarjajte našo zeleno zgodbo - napotki za obiskovalce (ENG)

 


Poročila

občina Bovec

občina Kobarid

občina Tolmin