Letno srečanje Turizma Dolina Soče 2022

Prezentacija direktorja - leto 2022 in plani za 2023

Tolmin, 1. 12. 2022
Delavnica: Kaj bodo podnebne spremembe prinesle turizmu in kako s trajnostno mobilnostjo zmanjšamo vpliv nanje?

Kobarid, 8. 12. 2022
Delavnica: Ukrepi energetske učinkovitosti in obnovljivi viri energije za zmanjšanje emisij in stroškov

Bovec, 15. 12. 2022
Delavnica: Komunikacija z gosti na temo skrbi za naše okolje

 

Program dela

Program dela Turizem Dolina Soče 2021

Program dela Turizem Dolina Soče 2020

Program dela Turizem Dolina Soče 2019

Program dela Turizem Dolina Soče 2018

 

Poslovna poročila

Poslovno poročilo Turizem Dolina Soče 2021

Poslovno poročilo Turizem Dolina Soče 2020

Poslovno poročilo Turizem Dolina Soče 2019

Poslovno poročilo Turizem Dolina Soče 2018

Poslovno poročilo Turizem Dolina Soče 2017

 

Poročila Slovenske turistične organizacije

 

Rezultati ankete o turistični taksi med ponudniki