Delavnica: Poročanje, nadzor in druge obveznosti na področju turizma, Tolmin, 27. 3. 2019

Oddajanje nastanitvenih kapacitet za turistične namene (mag. Vesna Maver, OOZ Tolmin)
Pristojnosti Policije pri izvajanju prijavno-odjavnih obveznosti gostiteljev (Branko Repe, pomočnik komandirja PPIU Ljubljana)
Davčne obveznosti izvajalcev dejavnosti oddajanja nepremičnin v turistične namene (mag. Vlasta Stopar, vodja oddelka za informiranje in register, Finančni urad Nova Gorica)
Izkušnje SURS-a pri uporabi podatkov prevzetih iz RNO in sistema eTurizem ter predlogi izboljšav (mag. Apolonija Oblak Flander, vodja oddelka za statistiko transporta, turizma in informacijske družbe, Statistični urad Republike Slovenije)

Delavnica turističnih produktov v občini Kobarid, Zelena hiša, 19. 3. 2018

Zapisnik delavnice
predstavitev Breginjskega kota

Posvet Potenciali in izzivi turizma v Dolini Soče, 6.3.2017

Nagovor dr. Mira Cerarja
Pozdrav ministra Počivalška
Pozdrav g. Peter Misja
Pozdrav župana Valetrja Mlekuža
Predstavitev minister Počivalšek 
Predstavitev ministra Počivalška 
Predstavitev Janka Humarja
Predstavitev: Janko Humar
Vprašanja turističnih ponudnikov
Vprašanja turističnih ponudnikov, povzetek

 

 

 

Letna srečanja

Datum

Letna srečanja Turizma Dolina Soče in ponudnikov 2018

december 2018

Delavnica Turistični produkti v občini Kobarid 2018

19. 3. 2018

Letna srečanja Turizma Dolina Soče in ponudnikov 2017

december 2017

 

Seje sveta zavoda za turizem Dolina Soče

Datum

Zapisnik 1. redne seje zavoda Turizem Dolina Soče 6. 7. 2017
Zapisnik 2. redne seje zavoda Turizem Dolina Soče 19. 1. 2018
Zapisnik 3. redne seje zavoda Turizem Dolina Soče 15. 3. 2018
Zapisnik 4. redne seje zavoda Turizem Dolina Soče 10. 5. 2018
Zapisnik 5. redne seje zavoda Turizem Dolina Soče 4. 1. 2019
Zapisnik 6. redne seje zavoda Turizem Dolina Soče 26. 4. 2019
Zapisnik 7. redne seje zavoda Turizem Dolina Soče 7. 6. 2019
Zapisnik 1. korespondenčne seje zavoda Turizem Dolina Soče 13. 12. 2019
Zapisnik 8. redne seje zavoda Turizem Dolina Soče 20. 1. 2020