Svet zavoda za obdobje 2021—2025

Predsednica: Alenka Zgaga

Člani sveta zavoda:

 

Zapisniki sej sveta zavoda

Zapisnik 9. redne seje sveta zavoda Turizem Dolina Soče

Zapisnik 10. redne seje sveta zavoda Turizem Dolina Soče

Strokovni svet zavoda za obdobje 2023—2025