Na tej strani je predstavljena Strategija razvoja turizma v dolini Soče do leta 2025. Strategija je dejansko sestavljena iz dveh med seboj povezanih dokumentov:  Strategije razvoja in trženja turizma v občini Bovec do leta 2025 – Bovec akcija!, ki je bila na občinskem svetu občine Bovec sprejeta že leta 2017 in Strategija razvoja in trženja turizma Doline Soče 2025+, ki je nastala po združitvi zavoda za turizem za območje celotne doline, je vsebinsko nadaljevanje prvega dokumenta za preostale občine v dolini, torej Kobarid, Tolmin in Kanal. Ta drugi dokument so občinski sveti naštetih občin potrdili v letu 2020. Drugi dokument poleg specifičnih vsebin za posamezne občine izpostavlja tudi vsebine in programe za celotno dolino. Oba dokumenta skupaj sestavljata povezano celoto strateških smernic za destinacijo Dolina Soče.

DOLINA SOČE 2025+: Soča Evergreen

Strategija razvoja in trženja turizma Dolina Soče 2025+

Strategija razvoja in trženja turizma Dolina Soče 2025+ [povzetek]

Development and marketing strategy for Soča Valley tourism 2025+ (english)

 

Strategija razvoja in trženja turizma v občini Bovec do leta 2025 - sprejeta leta 2017

Vizija BOVEC 2025: VODILNA OUTDOOR DESTINACIJA V ALPAH

Strategija razvoja in trženja turizma v občini Bovec do leta 2025

Strategija razvoja in trženja turizma v občini Bovec do leta 2025 - povzetek

 

Strategija razvoja in trženja turizma v Dolini Soče - prostorski vidiki

Strategija razvoja in trženja turizma v Dolini Soče - prostorski vidiki

 


Strategija razvoja in trženja turizma Tolmin & Kobarid - postopek sprejemanja

S klikom na povezave spodaj dostopate do dokumentov povezanih z oblikovanjem strategije Doline Soče 2025+.