Na tej strani je predstavljena že sprejeta Strategija razvoja in trženja turizma v občini Bovec. V letu 2019 pa je v postopku izdelave tudi strategija za celotno dolino. Spodaj lahko sledite postopku oblikovanja strategije za občini Tolmin in Kobarid.
 

Strategija razvoja in trženja turizma v občini Bovec do leta 2025 - sprejeta leta 2017

Vizija BOVEC 2025: VODILNA OUTDOOR DESTINACIJA V ALPAH

Strategija razvoja in trženja turizma v občini Bovec do leta 2025

Strategija razvoja in trženja turizma v občini Bovec do leta 2025 - povzetek

 

 

Strategija razvoja in trženja turizma Tolmin & Kobarid - v postopku oblikovanja

S klikom na povezave spodaj dostopate do dokumentov povezanih z oblikovanjem strategije Doline Soče 2025+ in do možnosti komentiranja. Komentarji se ne objavijo samodejno, ampak s potrditvijo urednika.

V skladu s terminskim planom zaključujemo pripravo nove strategije turizma v dolini Soče. V ponedeljek, 21. oktobra smo predstavili predlog zaključnega dokumenta v Tolminu. Predstavitev bo ponovljena v Kobaridu, v ponedeljek, 16. decembra.

Prosimo vas, da predlog dokumenta pozorno pregledate in da vse vaše predloge in pripombe vnesete v obrazec – čimprej, najkasneje pa do 31. 12. 2019.

 

Obrazec za oddajo komentarjev in predlogov o delovnem gradivu Strategije turizma Doline Soče

Rok za izpolnitev vprašalnika je do 31. 12. 2019.