Grožnje ribjim vrstam

Človek že dolgo negativno vpliva na ribje populacije. Pritisk nanje se je z industrializacijo v zadnjih dvesto letih povečeval in se v zadnjih desetletjih še okrepil.

Mnoge populacije so se zmanjšale, številne pa so tudi izginile. Razlogov za to je več, ti pa delujejo sočasno in dopolnjujoče.

 

Glavni razlogi za ogroženost ribjih populacij v reki Tolminki so:

Kljub grožnjam je ekološko stanje reke Tolminke dobro. Poskrbeti moramo, da tako tudi ostane.

 

Dvor na Doru

Na konglomeratni vzpetini je nekoč stal eden od treh tolminskih gradov, imenovan Spodnji grad. Bil je poletna rezidenca in dvor oglejskih patriarhov. Od njega so žal ostale samo ostaline, skrite v zemlji. Domačini to območje še danes imenujejo Dor, kar je okrajšava za besedo dvor.