Novela Zakona o spodbujanju razvoja turizma (ZSRT-1)

Državni zbor Republike Slovenije je na 38. redni seji v četrtek, 15. februarja 2018 sprejel novelo Zakona o spodbujanju razvoja turizma. Največja in za turistične ponudnike in obiskovalce najpomembnejša novost so spremembe pri obravnavi turistične takse in sicer:

  • občine lahko po novem določijo turistično takso v znesku do 2,5 eur na gosta na noč (višino določajo občine samostojno)
  • izenačuje se taksa kampov in ostalih namestitvenih obratov
  • uvaja se promocijska taksa, ki jo bo potrebno nakazovati na STO in ki se obračuna v višini 25% od osnovne občinske takse

Občine so dolžne svoje odloke uskladiti s prenovljenim zakonom v roku 3 mesece od dneva začetka veljavnosti zakona, določiti višino takse in rok, od katerega dne naprej bodo spremembe veljale. Obveznost plačevanja državne promocijske takse začne veljati s 1.1.2019. Zakon je na voljo tukaj.


Nov način prijavljanja gostov in poročanja podatkov o statistiki in turistični taksi

S 1. 1. 2018 je v Sloveniji začel veljati nov način prijavljanja gostov in poročanja statističnih podatkov in turistične takse.

Ključna novost je v tem, da ponudnikom namestitvenih kapacitet ni več potrebno najprej posebej prijavljati gostov na policijo in potem še seštevati mesečne podatke in jih pošiljati na občino, LTO in SURS (v Bovcu pa vpisovati v program turistične takse).

Zadostuje samo dnevna prijava gostov in mesečno poročanje o namestitvenem obratu, vse v aplikaciji eTurizem na portalu AJPES. Iz AJPES-ove baze pa pridobimo podatke vsi ostali (policija, občine, SURS, LTO). Za zavezance je v vsakem primeru nov sistem veliko enostavnejši in ugodnejši.

Vsi zavezanci morate poročila za mesec december oddati še po starem (občini in LTO-jem na starih obrazcih, v Bovcu skozi portal Turistična taksa, SURSu na njihovih obrazcih). Vse nočitve preko novega leta vključite kar v decembrsko poročilo.

Od 1. 1. 2018 dalje pa:

  • vsem tistim, ki ste že prešli na prijavljanje gostov preko aplikacije eTurizem, občini in LTO-jem ni potrebno sporočati ničesar več, konec meseca morate poročati samo še del o namestitvenem obratu v aplikaciji eTurizem;
  • tisti, ki še niste prešli na nov način prijavljanja gostov in poročanja pa se morate čimprej vpisati v Register nastanitvenih obratov. Z novim načinom poročanje lahko pričnete s prvim dnem naslednjega meseca – za januar morate poročati še na star/dosedanji način. Februar bo zadnji mesec, ko bo še mogoče poročanje po starem, od 1. 3.  2018 dalje bo prijavljanje gostov možno samo še preko aplikacije eTurizem. Zato se morate vse, ki ste vpisani v Poslovni register Slovenije, najkasneje do 28. 2. 2018 vpisati v Register nastanitvenih obratov (RNO);
  • tisti, ki ste se izpisali iz Poslovnega registra Slovenije (ne oddajate v zimskih mesecih), se morate pred začetkom oddajanja, ponovno vpisati v Poslovni register Slovenije in na novo v Register nastanitvenih obratov (RNO) in takoj z naslednjim dnem lahko prijavljate goste preko aplikacije eTurizem.

Vse potrebne informacije dobite na naslovu www.ajpes.si, za pomoč lahko prosite tudi tiste, ki so že prešli na nov način ali pokličete na naše TICe.

 Aplikacija eTurizem - nov način poročanja o gostih in prenočitvah: 


Odlok o turistični, promocijski in festivalski taksi v občini Tolmin - od 4. 8. 2018 dalje

Občinski svet Občine Tolmin je 3. julija 2018 sprejel nov Odlok o turistični, promocijski in festivalski taksi v občini Tolmin (Uradni list RS, št. 50/2018; v nadaljnjem besedilu: nov Odlok), ki bo v veljavo stopil dne 4. avgusta 2018. Slednji, upoštevaje ZSRT-1, prinaša več novosti, pri čemer se bodo nekatere uveljavile že z dnem uveljavitve novega Odloka, nekatere pa šele s 1. januarjem 2019.

Obvestilo ponudnikom

Odlok o turistični, promocijski in festivalski taksi v občini Tolmin