Komentarji

26.03.2019 09:09

Kulturno zgodovinski turizem
Kulturna dediščina v Gornjem Posočju je raznolika in bogata. Dediščina prve svetovne vojne je manjši segment. Na območju Gornjega Posočja je spomenik državnega pomena samo Spominska cerkev Sv. Duha v Javorci in druga dobitnica Znaka evropske dediščine na območju R Slovenije (poleg partizanske bolnice Franja). Pozablja pa se na arheološko dediščino, ki je nacionalno bogastvo in je državnega pomena.
Bogato arheološko dediščino Gornjega Posočja hrani in predstavlja Tolminski muzej v Tolminu in na Mostu na Soči. O izjemnem pomenu arheološkega najdišča na območju današnjega Mosta na Soči kaže tudi poimenovanje svetolucijska kultura po Sveti Luciji, kot se je kraj imenoval pred letom 1952. Gre za eno najpomembnejših prazgodovinskih arheoloških najdišč v jugovzhodnih Alpah in najbolj ugledno te vrste na svetu. V drugi polovici 19. stoletja je bilo npr. tu odkritih kar 7.000 grobov.
Še nekaj izjemne dediščine:
- Most na Soči: kulturnozgodovinska pot »Čez most po modrost« z arheološko zbirko Tolminskega muzeja v prostorih Osnovne šole Most na Soči, kjer gre za edinstven prikaz ostalin in situ, znotraj kompleksa osnovne šole.
- Tonovcov grad pri Kobaridu, arheološko najdišče s temelji štirih zgodnjekrščanskih cerkva
- Tolmin: ruševine gradu na Kozlovem robu in nekdanja Coroninijeva graščina v kateri ima sedež Tolminski muzej z možnostjo povezovanja dvorcev in graščin, ki so bili nekdaj v lasti grofovske rodbine Coronini, in Fundacijo Coronini/Cronberg v Gorici (Italija)
- Utrdbeni kompleksi v Gornjem Posočju (Kluže, Fort Hermann, Predel)
- Slap ob Idrijci - Domačija pisatelja Cirila Kosmača, ki je tudi etnološki kulturni spomenik
- Vrsno - rojstna hiša pesnika Simona Gregorčiča, ki je prav tako etnološki kulturni spomenik
- Izjemna dediščina pašništva in sirarstva prikazana v Tolminskem muzeju in na razstavi Od planine do Planike, ki jo je pripravil Tolminski muzej v prostorih Mlekarne planika Kobarid
- Bovec – razstava Tolminskega muzeja Zgodbe bovške preteklosti v Stergulčevi hiši v Bovcu
- Trenta – Dom Trenta s Trentarsko muzejsko zbirko Tolminskega muzeja
- Triglavski narodni park je z Naravnim parkom Julijsko predgorje (Italija), prvi nosilec evropske listine trajnostnega turizma na zavarovanih območjih

Nesnovna kulturna dediščina:
Drežniški in Ravenski pust (26.4.2012)
Poljubinj – pisanje pirhov ob prazniku Šempav (26.4.2012)
Bovec – priprava bovških krafov (21.10.2014)
Podbrdo – izdelovanje cvetnonedeljskih butar (11.10.2013)

Živa mojstrovina državnega pomena: Drežniški in Ravenski pust (12. 4. 2014)

Pomembno je razvijanje ter širjenje znanj in dobrih praks za posredovanje dediščinskih vrednot ter stremeti k dobri interpretaciji dediščine.
Spodbujati je treba sodelovanja med izvajalci kulturnih programov s turističnimi organizacijami.
Izboljšati je treba ozaveščenost o pomenu kulturne dediščine pri zaposlenih v turizmu.
Pri promociji turizma je pomembno, da je kulturna dediščina vključena, saj si obiskovalec na podlagi turistične komunikacije oblikuje zavedanje o identiteti nekega kraja. Nenazadnje se preko turistične komunikacije »outdoor« turizma v Gornjem Posočju vpliva tudi na zavedanje lastne identitete domačinov, zlasti med mladimi. Z neprestanim poudarjanjem samo »outdoor« turizma se namreč ustvarja napačen vtis, da na območju ni nič drugega kot naravne danosti in adrenalinski športi ali pa mogoče še dediščina prve svetovne vojne - je vsekakor še veliko več.
Načrtovanje interpretacije dediščine bi moralo biti vključeno v načrtovanje razvoja turizma kar bi pripevalo tudi k širjenju pomena in vrednot dediščine.
Krepiti je treba lokalno identiteto, ki se je gradila skozi tisočletja in stoletja ter vzpodbujati k zavedanju o pomenu kulturne dediščine ter njenem ohranjanju in promociji.
Nenazadnje pa imamo še eno veliko bogastvo lasten slovenski jezik in narečja (npr. bovško narečje, ki ima celo lasten Slovar bovškega govora, pa npr. vas Zatolmin, ki ima obsežen Slovar zatolminskega govora …).