Komentarji

27.02.2019 08:17

Urejanje prostora, infrastrukture in mobilnost v občini Kobarid

Prostor:

– Urediti brv čez Sočo (na območju občine Kobarid) in Nadižo – Urediti parkirišče Kozjak – Parkirišča ob reki Nadiži – Ureditev vaškega trga v Breginju in parkirišča v vasi – Pločnik od Planike do Napoleonovega mostu – Ureditev vstopno-izstopnih točk za kajakaše ob Soči – Ureditev dostopnih poti za padalce, kolesarje, pohodnike in kopalce – Ureditev vaških korit po vseh vaseh – Ureditev eko otokov – Zaprtje mesta Kobarid čez sezono: zapreti Gregorčičevo ulico

Dopolnitev:
Ureditev dostopnosti in pešpoti (krožno ali polkrožno) kot v Tolminskih koritih in Napoloeonovem mostu pri Podbeli do naravne znamenitosti na Nadiži, in sicer Nadiških korit in bližnje podorne stene na desni strani ob reki v bližini brvi čez Nadižo, ki je tudi naravna znamenitost. Označiti turistično dostopnost po peš, kolesarskih inp. poteh od in ob reki Nadiži do vasi Potoki in Kred – Borjana - Podbela - Logje -Robidišče in izboljšati občinske poti. Izdelati upravljalski načrt za poglobitev kopalnih bazenov ob Nadiži. Obnoviti in v turistične namene označiti pohodniške poti v dolini Nadiže do cerkvice sv. Volarja in Gejdevih skal po znanih anekdotah v dolini in reki Nadiži in bližnjih energetskih točkah. Urediti in obnoviti staro pot na planino Božca iz Sedla do Učje in po pogorju Stola s postavitvijo manjše planinske koče z dobro domačo hrano in prenočišči in ostalo ponudbo.