Turizem UP - Dolina Soče 5/5

Upanje, pogum in znanje za premagovanje izzivov v nastanitvah, gostinstvu in agencijski dejavnosti

Spoznali smo nove trende v turizmu in standarde varnosti po pandemiji, ustvarjali smo svojo zgodbo ter gradili odnos z gosti. Načrtovali smo inovativna doživetja in produkte. Pozornost bomo namenili še trajnostnim ravnanjem v Dolini Soče. 

Čaka nas vpogled v naše zelene zaveze in razmislek, kako trajnost vpeljati v poslovanje. Pogledali bomo, kako uspešno komuniciramo naša trajnostna prizadevanja in z njimi zvišujemo našo vrednost in ugled.

Vabljeni na zadnje v nizu izobraževanj, ki jih pripravljamo  v sodelovanju z Agencijo za razvoj in komunikacije Nea Culpa

v sredo, 21. 4., ob 17h

 

Turizem UP - Dolina Soče

SOČA EVERGREEN: skupna zelena zaveza do narave in domačinov v ponudbi in promociji turizma

― zakaj je trajnost Doline Soče skrb vsakega ponudnika posebej 

― kako skupaj razvijamo trajnostna ravnanja v Dolini Soče 

― kako naša zelena prizadevanja komuniciramo gostom, jih spodbujamo  k trajnostnemu obnašanju in tako zvišujemo svojo vrednost in ugled

 

OSREDNJE TEME PREDAVANJA BODO: 

 

PREDAVATELJICI BOSTA: 

Tina H. Zakonjšek v Zavodu Tovarna trajnostnega turizma GoodPlace, katerega soustanoviteljica je, največ časa namenja redni nadgradnji nacionalnega programa Zelena shema slovenskega turizma, vodenju konzorcija Slovenia Green in strateškemu načrtovanju s področja trajnostnega razvoja. Je pooblaščena preveriteljica in svetovalka za mednarodne trajnostne certifikate Green Globe, Travelife, Good Travel Seal, Green Destinations in World of Glamping Green. V mednarodnem prostoru je članica tehničnega svetovalnega odbora za indeks GDS, članica delovne skupine za izobraževanje in usposabljanje GSTC ter članica odbora za razvoj standarda Green Destinations.

Špela Gantar, vodja komunikacij v agenciji Nea Culpa, je specialistka za marketing in vsebine v turizmu. Zadnji dve leti vodi kampanje za destinacije in ponudnike, med drugim za Dolino Soče. Z nazivom magistrica komunikologije je svoje izkušnje pridobivala na Uradu Evropske unije za intelektualno lastnino v oddelku za interno komunikacijo in v podjetju Deloitte Revizija.

 

Posnetek delavnice:

 

 

 

Povezave do preteklih delavnic:

Turizem UP - Dolina Soče 4/5

Turizem UP - Dolina Soče 3/5

Turizem UP - Dolina Soče 2/5

Turizem UP - Dolina Soče 1/5 in poslovno poročilo TDS 2020

Soca_UP_vabilo_13-01_V03.png

Naložbo sofinancirata Republika Slovenija in Evropska unija iz Evropskega sklada za regionalni razvoj.