09.07.2019

V pripravi je destinacijska kartica ugodnosti Julijske Alpe: Dolina Soče, ki bo v uporabi v kratkem.

Kartica se bo prodajala po TIC-ih in pri ponudnikih, ki bodo zainteresirani za prodajo. Kartico lahko kupijo in koristijo gostje, ki spijo v Dolini Soče vsaj 2 noči in ugodnosti koristijo za časa bivanja v Dolini Soče.

Cene:

odrasli 26,00 €
otroci (7-14 let) 13,00 €
otroci do 6 let brezplačno
Družinska ponudba za 1x odraslo kartico dobijo gratis kartico za 1x otroka.

Kartico dobi vsak posamezen gost, tudi če je gratis, jo je potrebno natisniti, ker je neprenosljiva!

Ugodnosti

Destinacijska kartica Julijske Alpe-Dolina Soče Gostje so z nakupom kartice deležni naslednjih ugodnosti:

 • Prost vstop v Tolminska korita
 • Prost vstop v cerkev sv. Duha v Javorci
 • Prost vstop v Tolminski muzej
 • Prost vstop do slapa Kozjak
 • Prost vstop v Kobariški muzej
 • Prost vstop v Muzej sirarstva Kobarid
 • Brezplačna vožnja z gondolo na Kanin
 • Prost vstop v Informacijsko izobraževalno središče TNP, dom Trenta
 • Prost vstop v alpski botanični vrt Juliana
 • Brezplačni avtobusni prevoz: Tolmin-Tolminska korita, Tolmin- Javorca
 • Brezplačni prevoz z vlakom: Most na Soči-Bohinjska Bistrica

Veljavnost

Kartica velja 15 dni od nakupa, se pa lahko vsako ugodnost koristi samo 1x! (razen za bus lahko večkrat, za vlak velja povratna karta)

Kartica bo v prodaji in veljavi od 1. aprila do 31. oktobra.

Način prodaje

Prek feratel sistema (dostop je prek interneta) se vpiše ime in priimek gosta, letnico rojstva in državo. Sistem izdela dokument s kodo in podatki, ki se jih natisne na kartico.

 • Fizično je kartica na A4 formatu, ki se ga vstavi v tiskalnik in na katerega se natisne podatke gosta, ki so bili vneseni v sistem.
 • Gost bo moral na vstopni točki predložiti kartico, tam se jo poskenira in sistem bo koriščenje zabeležil. Koriščena je lahko samo 1x.
 • Shuttle bus bo deloval po principu »show your card«
 • Za vlak bo kartica lahko vnovčena na železniški postaji Most na Soči

V pripravi je tudi letak z vso ponudbo in informacijami za goste.


INFO

Katja Cuder

E:
T: 05 3029 643