Obvestilo občinam glede plačila turistične takse oseb iz Ukrajine

Ministrstvo za gospodarski razvoj in tehnologijo (v nadaljevanju: ministrstvo) je v zadnjem času zaradi begunske problematike oseb iz Ukrajine prejelo veliko vprašanj glede obveznosti plačila turistične in promocijske takse oseb iz Ukrajine.

V zvezi z navedenim ministrstvo podaja obvestilo >

 

Novela Zakona o spodbujanju razvoja turizma (ZSRT-1)

Državni zbor Republike Slovenije je na 38. redni seji v četrtek, 15. februarja 2018 sprejel novelo Zakona o spodbujanju razvoja turizma. Največja in za turistične ponudnike in obiskovalce najpomembnejša novost so spremembe pri obravnavi turistične takse in sicer:

Občine so dolžne svoje odloke uskladiti s prenovljenim zakonom v roku 3 mesece od dneva začetka veljavnosti zakona, določiti višino takse in rok, od katerega dne naprej bodo spremembe veljale. Obveznost plačevanja državne promocijske takse začne veljati s 1.1.2019. Zakon je na voljo tukaj.


Nov način prijavljanja gostov in poročanja podatkov o statistiki in turistični taksi

S 1. 1. 2018 je v Sloveniji začel veljati nov način prijavljanja gostov in poročanja statističnih podatkov in turistične takse.

Ključna novost je v tem, da ponudnikom namestitvenih kapacitet ni več potrebno najprej posebej prijavljati gostov na policijo in potem še seštevati mesečne podatke in jih pošiljati na občino, LTO in SURS (v Bovcu pa vpisovati v program turistične takse).

Zadostuje samo dnevna prijava gostov in mesečno poročanje o namestitvenem obratu, vse v aplikaciji eTurizem na portalu AJPES. Iz AJPES-ove baze pa pridobimo podatke vsi ostali (policija, občine, SURS, LTO). Za zavezance je v vsakem primeru nov sistem veliko enostavnejši in ugodnejši.

Vsi zavezanci morate poročila za mesec december oddati še po starem (občini in LTO-jem na starih obrazcih, v Bovcu skozi portal Turistična taksa, SURSu na njihovih obrazcih). Vse nočitve preko novega leta vključite kar v decembrsko poročilo.

Od 1. 1. 2018 dalje pa:

Vse potrebne informacije dobite na naslovu www.ajpes.si, za pomoč lahko prosite tudi tiste, ki so že prešli na nov način ali pokličete na naše TICe.

 Aplikacija eTurizem - nov način poročanja o gostih in prenočitvah: 


Odlok o turistični, promocijski in festivalski taksi v občini Tolmin - od 4. 8. 2018 dalje

Občinski svet Občine Tolmin je 3. julija 2018 sprejel nov Odlok o turistični, promocijski in festivalski taksi v občini Tolmin (Uradni list RS, št. 50/2018; v nadaljnjem besedilu: nov Odlok), ki bo v veljavo stopil dne 4. avgusta 2018. Slednji, upoštevaje ZSRT-1, prinaša več novosti, pri čemer se bodo nekatere uveljavile že z dnem uveljavitve novega Odloka, nekatere pa šele s 1. januarjem 2019.

Obvestilo ponudnikom

Odlok o turistični, promocijski in festivalski taksi v občini Tolmin