RAZVOJ KOLEKTIVNE BLAGOVNE ZNAMKE

V letu 2020 smo začeli s projektom Vzpostavitev kolektivne blagovne znamke (KBZ) - znak kakovosti v okviru projekta LAS – “Z inovativnimi poslovnimi rešitvami do višje dodane vrednosti v akvakulturi (RIBAsador)”, ki ga sofinancirata Republika Slovenija in Evropska unija iz Evropskega sklada za pomorstvo in ribištvo.

So__a_Valley_Finest_logo.png

V projektu si prizadevamo za visoko in celovito usklajeno kakovost gastronomske in z njo povezane ponudbe v destinaciji Dolina Soče. Certifikat predstavlja oznako lokalnega geografskega izvora in visoko kakovost izdelkov in storitev.

Projekt vodi Zavod za turizem Dolina Soče v sodelovanju s Posoškim razvojnim centrom skupaj s podizvajalci. Vzpostavljen sistem kolektivne blagovne znamke sledi modelu Izvorno slovensko, ki ga razvija podjetje ProVITAL d.o.o. in po katerem je bilo v zadnjih osmih letih oblikovanih več KBZ v Sloveniji, in sicer: Bohinjsko, Okusi Rogle, Dobrote Dolenjske, Srce Slovenije, Idrija Izbrano, Jeruzalem Slovenija, Bled Local selection, Okusiti Laško, Sevnica Premium, Maribor - Naše najboljše.

Kolektivna_blagovna_znamka.png

Kaj so glavni cilji certificiranja?  

Z modelom razvoja lokalnega okolja bomo vplivali na rast kakovosti celovite ponudbe, povezovanje ponudnikov, razvoj novih in povezanih izdelkov in storitev ter udejanjanje poslovnih idej. Cilji certificiranja so:  

 

Proces vzpostavitve sistema Kolektivne blagovne znamke (KBZ) 

Proces gradnje kakovosti lokalne ponudbe od spodaj navzgor traja vsaj pet let in ob koncu tega obdobja ponuja osnovo za kakovostno bivanje v destinaciji, tako domačinov kot obiskovalcev.

Od_produkta_do_doz__ivetja-graf.jpg

V prvi razvojni fazi, ki bo trajala do konca leta 2022 bomo spodbujali ponudnike k povezovanju v Mrežo ponudnikov in ponudbe ter k sodelovanju v verigah: 

  1. rokodelcev - rokodelskih izdelkov ter izdelkov unikatnega in industrijskega oblikovanja,  

  2. pri- in predelovalcev živil - pridelkov in živilskih izdelkov ter 

  3. gostincev - jedi in pijač postreženih na gostinski način, 

z lokalno dodano vrednostjo destinacije Dolina Soče, ki pokriva geografska območja občin Bovec, Kobarid, Tolmin in Kanal ob Soči. Celovito trženje certificirane ponudbe s KBZ Dolina Soče bo usklajeno s trženjem destinacije kot celote, ki ga vodi Zavod za turizem Dolina Soče.  

Za prenos znanja, svetovanje ponudnikom in evalvacijo njihove ponudbe, bo skrbi Strokovna skupina za ocenjevanje, ki jo sestavljajo dr. Janez Bogataj, dr. Tanja Lešnik Štuhec, dr. Jana Vilman, mag. Marlena Skvarča, Mojca Polak, Franci Jezeršek ter skupina partnerjev, ki sestavljajo Delovno skupino za KBZ in sicer: Posoški razvojni center, Območna obrtno podjetniška zbornica Tolmin, ProVITAL d.o.o, Folklordizajn s.p., Jaka Modic s.p. ter predstavniki ponudnikov vseh treh omenjenih verig. 

V letu 2021 in 2022 smo izvedli že 7 ocenjevanj za pridobitev pravice do uporabe KBZ Iz Doline Soče. Pozitivno je bilo ocenjenih 39 ponudnikov, certifikat kakovosti je prejelo 111 produktov:

 

Register ponudnikov in certificiranih produktov s KBZ Iz Doline Soče

 

V drugi fazi vzpostavljanja sistema bodo ocenjeni nastanitveni obrati, gastronomske prireditve in vodena doživetja pri ponudniku.

 

logo_-_ribi__ki_sklad.jpg