S tradicionalnim načinom pridelave krme, sonaravno rejo ter tehnologijo predelave mleka v naše izdelke, si prizadevamo ohranjati postopke čim bolj podobne tistim, ki so jih poznali in uporabljali naši pradedje.

Jestivalska in FrikaFest ponudba