Novosti za soteskarsko sezono 2024 v Fratarici in Predelici v Logu pod Mangrtom

14. 3. 2024

Novost so omejitve obiskovanja, ki jih v ti dve soteski prinašata odredbi ministrstva.

Soteskar se spušča po slapu po vrvi navzdol, kjer ga čaka skupina Soteskanje na Globoškem potoku, ©Žiga Humar

Soglasje Javnega zavoda Triglavski narodni park (JZ TNP), uporaba prijavne aplikacije in plačilo pristojbine pred izvajanjem soteskanja v soteskah Fratarica in Predelica v Logu pod Mangrtom bodo obvezni tudi v letošnji sezoni. Novost so omejitve obiskovanja, ki jih v ti dve soteski prinašata odredbi ministrstva.

 

Soteski Fratarice in Predelice (Predilnice) ležita v tretjem varstvenem območju Triglavskega narodnega parka. Sta priljubljeni lokaciji soteskanja v dolini Soče. Prva sodi med najbolj množično obiskane lokacije za soteskanje, druga pa velja za eno najbolj zahtevnih soteskarskih lokacij.

Po več letih sodelovanja z različnimi deležniki pri upravljanju soteskanja udejanjamo skupno vizijo: da se soteskanje izvaja na način, ki ohranja naravo, upošteva tako potrebe izvajalcev dejavnosti kot tudi prebivalcev oziroma lokalnih skupnosti, hkrati pa z usposobljenimi vodniki in urejeno infrastrukturo obiskovalcem nudi kakovostno in predvsem varno doživetje. JZ TNP to vizijo udejanja v sodelovanju z Razvojno zadrugo Mangrt, Krajevno skupnostjo Log pod Mangrtom, GIZ raftarjev dolina Soče, Soteskarsko zvezo Slovenije, Občino Bovec, Ministrstvom za naravne vire in prostor ter Zavodom za varstvo narave, OE Nova Gorica.

Več o omejitvi obiska in drugih novostih >