Odlok o določitvi plovbnega režima na reki Soči na območju občine Kobarid

13. 3. 2024

Ob__ina_Kobarid.png

OBČINA KOBARID
Trg svobode 2, 5222 Kobarid 

 

Spoštovani uporabniki plovbnega območja reke Soče,

Z namenom urejanja in ohranjanja naravnega ter kulturnega bogastva doline Soče, obenem pa tudi zagotavljanja trajnostnega splošnega in turističnega razvoja je bil 28. 9 . 2023 sprejet Odlok o določitvi plovbnega režima na reki Soči na območju občine Kobarid (Uradni list RS. 103/2023) ( v nadaljnjem besedilu: odlok), ki je stopil v veljavo 1. 1. 2024. Odlok je usmerjen k ureditvi režima in k zagotavljanju višje kakovosti doživetja na in ob reki vsem: obiskovalcem, ribičem, lokalnim prebivalcem in drugim saj je pomembno, da pri razvoju upoštevamo tako kakovost življenja lokalnega prebivalstva kot tudi varstvo narave in zmogljivosti infrastrukture.

V vsebini nov odlok sledi odloku, ki je bil v veljavi do leta 2024 v vseh treh posoških občinah. Kljub vsemu pa se v nekaterih ključnih stvareh od omenjenega odloka razlikuje. Ker je pričetek plovbne sezone tako rekoč tu, vam spodaj navajamo nekaj informacij.

V plovbni sezoni 2024 bo ob uporabi vstopno izstopnih mest Srpenica 2, Trnovo 1, Trnovo 2, Otona in Napoleonov most potrebno imeti potrjeno veljavno dovolilnico. Nakup dovolilnice bo možen izključno na osebo.

Ob nakupu lahko izbirate med

Pogoj za veljavnost dovolilnice je potrditev. Nakup dovolilnic za uporabo vstopno izstopnih mest bo možen najkasneje od dneva pričetka plovbne sezone. Uporabniki boste lahko dovolilnice kupili bodisi preko spleta na www.soca-plovba.si bodisi na enem izmed prodajnih mest (Turistično informacijski centri v Bovcu, Kobaridu in Tolminu). Točna navodila bodo ob pričetku prodaje objavljena na spletni strani.

Čas plovbe na območju občine Kobarid, je v času plovbne sezone omejen. In sicer je plovba dovoljena od 10:00 ure do 18:00 ure v kolikor zaradi morebitnih drugih dejavnikov ni določeno drugače.

Prav tako vas želimo opozoriti na višje globe glede na pretekle sezone. Višine glob so navedene v 23. členu odloka. Ob pričetku plovbne sezone je načrtovan tudi poostren nadzor nad uporabo vstopno izstopnih mest, zato vas vljudno naprošamo, da v kolikor izvajate gospodarsko dejavnost na reki Soči vaše goste opozorite na to, da imajo pri sebi veljavno dovolilnico.

Naš cilj je zagotoviti varno in prijetno uporabo reke za vse. Dosežemo ga lahko le z doslednim upoštevanjem pravil in tako postopno pridemo do želenega stanja.

Spremembe v odloku so namenjene tako izboljšanju stanja na dolgi rok kot tudi dvigu varnosti. Poleg navedenega pa verjamemo, da bodo spremembe prispevale k dvigu kakovosti turizma v dolini in ohranjanju njenih naravnih lepot za prihodnje generacije. 

Župan
Marko Matajurc