Poziv k oddaji prijav za pridobitev znaka Slovenia Green

22. 2. 2023

Posnetek predstavitve pozivov zelene sheme slovenskega turizma.

Slovenia Green Destination Gold - Soča valley,

 

Slovenska turistična organizacija v okviru projekta Zelena shema slovenskega turizma izvaja poziv za ponudnike za pridobitev znaka Slovenia Green Accommodation, Travel Agency, Attraction, Beach in Cuisine na podlagi enega izmed obstoječih, s strani sheme verificiranih mednarodnih znakov.

Namen sheme je s praktičnim in učinkovitim orodjem pospeševati uvajanje trajnostnih poslovnih modelov v slovenski turizem ter krepiti osnovo za trženje zelene ponudbe. Deležnikom omogoča pozicioniranje kot okoljsko, družbeno in ekonomsko odgovornih ponudnikov, doseganje sinergijskih učinkov na področju trajnostnih prizadevanj, v kolikor je v ZSST vključena tudi vaša destinacija ter dodatno promocijo v okviru distribucijskih kanalov STO za večjo prepoznavnost na domačem in tujih trgih. 

Več podatkov o možnosti vključitve v Zeleno shemo 2023 >>

Posnetek predstavitve pozivov zelene sheme slovenskega turizma 2023.