Novinarska konferenca ob zaključku projekta monitoring na reki Soči

25. 11. 2022

Novinarska - Monitoring Foto D. Štulc Zornik 3, ©David Štulc Zornik

V četrtek, 24. novembra, je bila v Bovcu izvedena novinarska konferenca na temo Monitoringa na reki Soči. Gre za projekt v okviru LAS projektov z naslovom Pristop k integriranemu rekreacijsko-ekološkemu upravljanju reke Soče / Rek-ološka Soča, ki ga sofinancirata Republika Slovenija in EU iz Evropskega sklada za pomorstvo in ribištvo. Narejen je bil sistem prepoznavanja števila, tipa in časa plovil na reki Soči.

 

Novinarsko konferenco so pripravili predstavniki Javnega zavoda za turizem Dolina Soče in podjetja Instrumentation Technologies iz Solkana.

Cilj za uvedbo monitoringa plovil na reki Soči je pridobitev objektivnih podatkov »prometa« na reki Soči. Sistem monitoringa na Soči je razvijalo podjetje Instrumentation Technologies iz Solkana. Gre za edini sistem takšne vrste, zato je bilo potrebno vso tehnologijo še razviti.


Sistem je letos deloval testno, z letom 2023 pa bodo v Turizmu Dolina Soče že lahko spremljali podatke o številu in vrsti plovil na Soči. Projekt, začet leta 2020, bi morali zaključiti že lani, vendar so covid razmere upočasnile razvoj sistema in testiranje. Na reki je bilo premalo plovil, da bi se sistem naučil prepoznavati različna plovila. Na začetku projekta so najprej načrtovali prepoznavanje štirih vrst plovil, in sicer kajaka, rafta, minirafta in kajaka dvoseda, vendar so pri razvoju sistema dobili dovolj ponovitev samo za rafte in kajake, ki so bili najštevilčnejši. V prihodnjih letih bi sistem prepoznavnosti različnih plovil nadgradili, saj se na reki pojavljajo nova plovila, ki jih v preteklosti ni bilo (na primer supi).

Postavljenih je bilo šest enot za prepoznavanje plovil, ki so tudi energijsko popolnoma avtonomne. Naprave štejejo in med seboj razlikujejo vrste plovil. Sistem deluje v treh korakih. V prvem koraku kamera zazna plovila in jih označi, v drugem koraku določi tip plovila, spremlja pa tudi čase prehodov plovil. Sistem deluje v skladu z GDPR, zato se slika ne shrani med podatke, temveč se shrani samo tip plovila, število plovil in čas prehoda. V tretjem, zadnjem koraku se podatki o tipu, številu in času prenesejo v oblak.

Sistem bo podal objektivne podatke, ki bodo različnim inštitucijam pomagali pri upravljanju reke Soče in širšega področja. Glavna cilja sta ohranjanje narave in kakovostna izkušnja turistov na reki Soči. Projekt je ovrednoten na slabih 125.00,00 €. Skrbnik sistema je Javni zavod za turizem Dolina Soče.