Prepoved plovbe na odseku Napoleonov most–Kamno ter sanacija erodiranih brežin na reki Nadiži

16. 8. 2022

Obvestilo o pričetku gradbenih del na projektu "Struga Soče pod Sv. Lovrencem, Soča pod sv. Lovrencem"

Obveščamo vas, da je podjetje Hidrotehnik z dnem 8. 8. 2022 pričelo s pripravljalnimi deli za sanacijo erodirane brežine v sklopu projekta "Struga Soče pod Sv. Lovrencem, Soča pod sv. Lovrencem". Ostala dela se bodo izvajala v odvisnosti od vremena in drugih pogojev.

Zaradi varnostnih razlogov bo plovba v času od 16. 8. do 30. 9. 2022  na odseku Napoleonov most – Kamno ZAPRTA.

Za morebitna vprašanja kontaktirajte:

Dean Melihen, mag.inž.ok.grad.
Hidrotehnik, Vodnogospodarsko podjetje d. o. o.
M: 051 224 893

 

- - - - - 

 

Sanacija erodiranih brežin na reki Nadiži  

Hidrotehnik bo v torkek, 16. 8. pričel s pripravljalnimi deli za sanacijo erodiranih brežin v sklopu projekta "Struga Nadiže med koriti in državno mejo". Reka Nadiža bo lahko zaradi tega na kopališču Robič motna. Njena struga je zaradi daljšega sušnega obdobja izrazito majhna. Priporočamo, da za osvežitev izberete prostorčke višje ob strugi. Lahko pa se osvežite tudi v reki Soči ali Idrijci.