Kolektivna blagovna znamka Iz doline Soče

V letu 2020 smo začeli s projektom Vzpostavitev kolektivne blagovne znamke (KBZ) - znak kakovosti v okviru projekta LAS – “Z inovativnimi poslovnimi rešitvami do višje dodane vrednosti v akvakulturi (RIBAsador)”, ki ga sofinancirata Republika Slovenija in Evropska unija iz Evropskega sklada za pomorstvo in ribištvo.

V projektu si bomo prizadevali za visoko in celovito usklajeno kakovost gastronomske in z njo povezane ponudbe v destinaciji Dolina Soče. Certifikat predstavlja oznako lokalnega geografskega izvora in visoko kakovost izdelkov in storitev.

Projekt vodi Zavod za turizem Dolina Soče v sodelovanju s Posoškim razvojnim centrom skupaj s podizvajalci. Vzpostavljen sistem kolektivne blagovne znamke sledi modelu Izvorno slovensko, ki ga razvija podjetje ProVITAL d.o.o. in po katerem je bilo v zadnjih osmih letih oblikovanih več KBZ v Sloveniji, in sicer: Bohinjsko, Okusi Rogle, Dobrote Dolenjske, Srce Slovenije, Idrija Izbrano, Jeruzalem Slovenija, Bled Local selection, Okusiti Laško, Sevnica Premium, Maribor - Naše najboljše.

Kolektivna_blagovna_znamka.png

Kaj so glavni cilji certificiranja?  

Z modelom razvoja lokalnega okolja bomo vplivali na rast kakovosti celovite ponudbe, povezovanje ponudnikov, razvoj novih in povezanih izdelkov in storitev ter udejanjanje poslovnih idej. Cilji certificiranja so:  

Proces vzpostavitve sistema Kolektivne blagovne znamke (KBZ) 

Proces gradnje kakovosti lokalne ponudbe od spodaj navzgor traja vsaj pet let in ob koncu tega obdobja ponuja osnovo za kakovostno bivanje v destinaciji, tako domačinov kot obiskovalcev.

Od_produkta_do_doz__ivetja-graf.jpg

V prvi razvojni fazi, ki bo trajala do konca leta 2021 bomo spodbujali ponudnike k povezovanju v Mrežo ponudnikov in ponudbe ter k sodelovanju v verigah: 

  1. rokodelcev - rokodelskih izdelkov ter izdelkov unikatnega in industrijskega oblikovanja,  

  2. pri- in predelovalcev živil - pridelkov in živilskih izdelkov ter 

  3. gostincev - jedi in pijač postreženih na gostinski način, 

z lokalno dodano vrednostjo destinacije Dolina Soče, ki pokriva geografska območja občin Bovec, Kobarid, Tolmin in Kanal ob Soči. V tem letu bo sodelovanje ponudnikov v projektu brezplačno (delavnice, individualna svetovanja, kakovostne fotografije, oblikovanje, …) Celovito trženje certificirane ponudbe s KBZ Dolina Soče bo usklajeno s trženjem destinacije kot celote, ki ga vodi Zavod za turizem Dolina Soče.  

Za prenos znanja, svetovanje ponudnikom in evalvacijo njihove ponudbe, bo poskrbela Strokovna skupina za ocenjevanje, ki jo sestavljajo dr. Janez Bogataj, dr. Tanja Lešnik Štuhec, dr. Jana Vilman, mag. Marlena Skvarča, Mojca Polak, Franci Jezeršek ter skupina partnerjev, ki sestavljajo Delovno skupino za KBZ in sicer: Posoški razvojni center, Območna obrtno podjetniška zbornica Tolmin, ProVITAL d.o.o, Folklordizajn s.p., Jaka Modic s.p. ter predstavniki ponudnikov vseh treh omenjenih verig. 

V drugi fazi, ki teče drugo in tretje leto vzpostavljanja sistema, bodo ocenjeni nastanitveni obrati, gastronomske prireditve in vodena doživetja pri ponudniku. 

Kaj s certifikatom kot ponudnik pridobim ?  

Delavnici o vzpostavitvi kolektivne blagovne znamke

Ponudnike v turistični destinaciji Dolina Soče (občine Bovec, Kobarid, Tolmin, Kanal ob Soči) vabimo k sodelovanju v projektu, saj bomo samo skupaj lahko ustvarili čudovito zgodbo in osnovo za nadaljnji razvoj destinacije. Kvalitetni lokalni produkti so namreč osnova za butična, petzvezdična turistična doživetja destinacije. 

22. marca 2021 smo preko spletne aplikacije organizirali brezplačni delavnici, ki so jih vodili strokovnjaki prof. dr. Janez Bogataj,  dr. Tanja Lešnik Štuhec, dr. Jana Vilman, Mojca Polak, mag. trženja v turizmu, in mag. Marlena Škvarča.  

Pozdravila in nagovorila nas je naša kulinarična mojstrica Ana Roš iz Hiše Franko, ambasadorka gastronomskega turizma. Ana Roš je s svojo zavezanostjo k uporabi lokalnih sestavin zgled pri prispevanju k trajnostnemu razvoju gospodarstva in turizma. S svojo filozofijo 'z vrta na krožnik' in široko mrežo lokalnih dobaviteljev njena ponudba deluje po enakem konceptu, kot je zasnovana kolektivna blagovna znamka Iz doline Soče.  

 

Delavnica za pridelke in prehranske izdelke ter jedi in pijače, postrežene na gostinski način 

Delavnica s ponudniki pridelkov in živilskih izdelkov ter jedi in pijač postreženih na gostinski način

Trajnostni pristopi pri vključevanju trendov v gastronomsko ponudbo

Senzorika kakovosti hrane

Delavnica za rokodelske izdelke in izdelke unikatnega in industrijskega oblikovanja 

Delavnica z rokodelci

Individualne konzultacije za razvoj izdelkov in storitev

Vzpostavitev znaka in certifikata KBZ Dolina Soče

 

Verjamemo, da bomo pod skupno znamko kakovosti še uspešnejši. 

 

Več informacij najdete pri koordinatorki projekta Tjaši Bizjak, TIC Tolmin 

Evropski_sklad_za_pomorstvo_in_ribi__tvo.jpg

Delavnici bosta potekali v okviru projekta RIBAsador, ki ga sofinancirata Evropska unija iz Evropskega sklada za pomorstvo in ribištvo ter Republika Slovenija.

Organ upravljanja, določen za izvajanje Operativnega programa za pomorstvo in ribištvo v RS 2014–2020, je Ministrstvo za kmetijstvo, gozdarstvo in prehrano. Za vsebino je odgovoren Javni zavod za turizem Dolina Soče.