Triglavski narodni park

Edini narodni park v Sloveniji, raj ljubiteljev neokrnjene narave, se ponaša z naravnimi znamenitostmi in vrhovi Julijskih Alp, med katerimi kraljuje Triglav (2864 m), najvišji slovenski vrh.

Triglavski narodni park obsega območje Vzhodnih Julijskih Alp, najvišja točka, po kateri je dobil ime, je vrh Triglava (2.864 m), najnižja točka pa se nahaja v Tolminskih koritih (180 m).

V osrčje Triglavskega narodnega parka (TNP) na Bovškem vodi ob reki Soči Soška pot. Osrednje informacijsko središče Parka v dolini Soče je Dom Trenta, kjer si obiskovalci lahko ogledajo muzejsko zbirko, razstave in fotografsko projekcijo.

Ključne znamenitosti v Triglavskem narodnem parku:

Zemljevid TNP


Značilnosti Triglavskega narodnega parka (TNP):

 • velikost: 880 km²;
 • pokrajina: mlado nagubano gorstvo Vzhodnih Julijskih Alp, gozd (prevladujejo bukev, smreka in macesen), številne podzemne vode, kraški izviri, vodotoki in slikovita ledeniška jezera;
 • rastlinstvo: endemične vrste planinskega cvetja kot so triglavski dimek (Crepis Terglouensis), julijski mak (Papaver julicum), ozkolistna preobjeda (Aconitum angustifolium) ter Zoisova zvončnica (Campanula zoysii);
 • živalstvo: ptiči (planinski orel, beloglavi jastreb, divji petelin in ruševec), rjavi medved, ris, gams, alpski kozorog, alpski svizec, srnjad, jelenjad, planinski zajec, kuna belica, lisica, jazbec in gozdni jereb idr..
   

Pravila obnašanja v Triglavskem narodnem parku:

 • Spoštujmo navade in način življenja domačinov,
 • bodimo tihi, ne vznemirjajmo živali,
 • ne trgamo cvetja,
 • odpadke odnesemo s seboj,
 • pse vodimo na vrvici,
 • po pohodniških poteh se ne vozimo s kolesi,
 • na poti sledimo oznakam,
 • vozila puščajmo na označenih mestih,
 • ne taborimo v naravi.

Informacije o Triglavskem narodnem parku:

Triglavski narodni park
Ljubljanska cesta 27
4260 Bled
t: 04 578 02 00
e:
www.tnp.si

Informacijsko središče TNP Dom Trenta
Na Logu v Trenti
5232 Soča
t: 05 388 93 30
e: 

TIC Kobarid - informacijska točka TNP
Trg svobode 16
5222 Kobarid
t: 05 380 04 90
e: