01.01.2018

 

Razpis:

Javni razpis za sofinanciranje razvoja in promocije turistične ponudbe vodilnih turističnih destinacij v Sloveniji

Naziv operacije:

Digitalni marketing destinacije Dolina Soče

Akronim:

Digitalni marketing

Prijavitelj:

Javni zavod za turizem Dolina Soče

Začetek in zaključek operacije:

1.1.2018 – 15.10.2019

Vrednost operacije:

165.000 € (v EUR brez DDV)

Upravičeni stroški operacije:

 115.500,00 € (v EUR brez DDV)

Zaprošen % sofinanciranja:

70 %

 

VSEBINA

Na Javnem zavodu za turizem Dolina Soče se na razpis prijavljamo, ker želimo vzpostaviti celovito in komunikacijsko učinkovito digitalno podobo destinacije Dolina Soče. S tem razlogom smo v letu 2017 oblikovali Strategijo digitalnega trženja destinacije Dolina Soče, katere namen je bil postaviti močne temelje digitalne komunikacije organizacije Turizem Dolina Soče. 

 

 

CILJI OPERACIJE

Natančno določiti način digitalnega komuniciranja (kanale komuniciranja) organizacije Zavod za turizem Dolina Soče.

Kazalniki: opredeljeni temeljni kanali in povečan njihov doseg.

S pomočjo digitalnih medijev povečati prepoznavnost tržne znamke Dolina Soče in image destinacije (outdoor center in narava).

Kazalniki: povečan obisk spletne strani, rast števila nočitev na destinaciji.

Uspešno vzpostaviti novo spletno mesto celotne Doline Soče in nato zagotoviti redno rast obiskov spletne strani v nadaljnjih letih (za 30 % letno), s poudarkom na EN in DE strani.

Povečati število rezervacij prek skupnega rezervacijskega sistema Feratel na 500.000 EUR do leta 2025.