Kulturno športni utrip BCa

Logo_EKP_sklad_za_regionalni_razvoj_SLO_slogan.jpg

Ime projekta: Kulturno športni utrip BCa
Akronim: Utrip BCa
Prijavitelj: Občina Bovec
Projektni partnerji:
  • Soča rafting d.o.o.
  • Javni zavod za turizem Dolina Soče
Začetek in zaključek projekta: 1. 4. 2019–30. 10. 2020
Vrednost projekta: 320.877,08 €
Upravičeni stroški: 265.680,54 €
Zaprošen % sofinanciranja: 80 %
Odobrena vrednost : 184.276,50 €

Projekt je bil s strani Ministrstva za gospodarski razvoj in tehnologijo potrjen z Obvestilom št. 331-11/2015/106 z dne 29. 5. 2019.
Projekt sofinancirata Republika Slovenija in Evropska unija iz Evropskega sklada za regionalni razvoj.

VSEBINA

S projektom, ki vzpostavlja javno-zasebno partnerstvo, se predvideva:

 

AKTIVNOSTI

FAZA I.

1) Zunanja ureditev Stergulčeve hiše

2) Nakup opreme

3) Športno-rekreacijski kompleks

4) Izobraževanje

 

FAZA II.

5)    Športno-rekreacijski kompleks

6) Izobraževanje

 

CILJI

 

PRIČAKOVANI REZULTATI:

 

KORISTI ZA OBMOČJE

Vzpostavljeno partnerstvo bo v urbanem območju prineslo nove produkte, ki bodo omogočali razvoj novih športno, turističnih in rekreacijskih ter kulturnih dejavnosti.

Z novoletno ureditvijo urbanega središča bo primerno izpostavljena stavbna dediščina in izročilo Bovca.

Delavnice, izobraževanja, tečaji bodo pozitivno prispevale h krepitvi znanj in usposobljenosti ranljivih ciljnih skupin, te aktivnosti pa bodo posledično spodbujale tudi medgeneracijsko sodelovanje.

Izvedene aktivnosti bodo prispevale k višji konkurenčnosti podjetja  in celotnega poslovnega okolja na območju.