RIBAsador

Evropski_sklad_za_pomorstvo_in_ribi__tvo.jpg

Ime operacije: Z inovativnimi poslovnimi rešitvami do višje dodane vrednosti v akvakulturi
Akronim: RIBAsador
Prijavitelj: Javni zavod za turizem Dolina Soče
Partner: Posoški razvojni center
Začetek in zaključek operacije: 1. 1. 2020–31. 12. 2022
Vrednost operacije: 92.504,94 EUR
Upravičeni stroški operacije: 84.962,74 EUR
Zaprošen delež sofinanciranja: 85-odstotni
Odobrena vrednost sredstev: 72.218,33 EUR

Operacija je bila s strani Agencija Republike Slovenije za kmetijske trge in razvoj podeželja potrjena z Odločbo o pravici do sredstev št. 33153-21/2018/4 dne 9. 9. 2019.

VSEBINA

Projekt naslavlja spodbujanje inovacij in razvoj inovativnih poslovnih modelov na področju trženja in promocije proizvodov na področju akvakulture in ribištva v vseh členih dobavne verige. Razvita bo kolektivna blagovna znamka Dolina Soče, pri čemer bo uveden nov certifikat za izdelke in doživetja višje dodane vrednosti s poudarkom na akvakulturi. Polega samega razvoja znamke in certifikata je namen projekta privabiti deležnike in jim s pomočjo delavnic ter osebnega svetovanja pomagati razvijati ponudbo, ki bo preko certifikata predstavljala edinstvenost doline in njene kakovosti.

Vzpostavljena bo platforma znanja, ki bo v mrežo povezala vse zainteresirane ribogojnice na območju LAS Doline Soče z namenom prenosa znanja z akademskih krogov na teren. Cilj platforme znanja je tudi vplivanje na povečanje obsega proizvodnje in s tem povečanje možnosti za izhode v (zelene) zaposlitve. V mreži se bodo usklajevali različni interesi na vodotokih in vplivnih območjih ter neposredno vplivali za revitalizacijo vodotokov z genetsko čistimi avtohtonimi vrstami.

AKTIVNOSTI

CILJI

REZULTATI

 

Spletne povezave Evropske komisije in Evropskega sklada za pomorstvo in ribištvo: