Projekt Soča skozi objektiv / SOČA VIEW

Evropski_sklad_za_pomorstvo_in_ribi__tvo.jpg

Ime operacije: SOČA SKOZI OBJEKTIV
Akronim: SOČA VIEW
Prijavitelj: Beautiful Escape Media, filmska produkcija, d.o.o.
Projektni partnerji:
  • Javni zavod za turizem Dolina Soče
  • Koren Žiga (fizična oseba)
  • Mišič Klemen (fizična oseba)
Začetek in zaključek operacije: 1.12.2018 – 31.12.2019
Vrednost operacije: 155.373,72 €
Upravičeni stroški operacije:  149.475,70 €
Zaprošen % sofinanciranja: 50 %
Odobrena vrednost sredstev:  74.737,85 €

Operacija je bila s strani Agencija Republike Slovenije za kmetijske trge in razvoj podeželja potrjena z Odločbo o pravici do sredstev št. 33153-4/2018/15 dne 30. 11. 2018.

VSEBINA

Projekt z naslovom Soča skozi objektiv se v strategiji lokalnega razvoja LAS Dolina Soče uvršča v ukrep 3: Razvoj in trženje turističnih produktov in destinacij. V omenjenem projektu gre za povezovanje gospodarskega in turističnega sektorja, kar pa igra pomembno vlogo pri promociji in trženju turistične destinacije Dolina Soče, ki ima velik potencial z vidika akvakulture. V vsebinskem delu se bodo povezovali in sodelovali sektor akvakulture, turistična organizacija ter lokalne skupnosti.

Film, ki bo ustvarjen v okviru projekta, bo posnet v 4K HDR tehniki (prvi v tej tehniki na območju LAS Dolina Soče) in bo v predvideni dolžini 60 do 90 minut prikazal naravne lepote reke Soče od izvira do meje LAS Dolina Soče s pritoki, dejavnosti ob in na njej (vodni športi, ribolov, življenje domačinov), poseben fokus pa bo na muharjenju. Muharjenje je šport v naravi, s katerim se ljudje ukvarjajo, da se izklopijo iz vsakdanjega življenja. Muharjenje zahteva čas in sproščenost ter potrpljenje uporabnika, saj narava ne deluje po naših željah in urnikih. Snemanje muharjenja je prav zaradi tega dolgotrajno in naporno, saj so rezultati nepredvidljivi in mesta snemanja največkrat zelo težko dostopna z opremo.

V zadnjem delu operacije bo film javno predvajan v Tolminu, ki je osrednje območje muharjenja v dolini, ter v Bovcu na Bovškem filmskem festivalu 2019. Poleg tega bo v osnovni šoli Tolmin izvedena delavnica muharjenja ter predstavitev krajših odlomkov filma, ki bodo učence učili in ozaveščali o naravni danosti našega okolja ter lokalnih tradicijah.

Izdelan film bo imel neposreden učinek na promocijo turistične destinacije Dolina Soče ter posreden učinek na kulinariko in lokalne ribje izdelke.

Skozi projekt se bo ohranilo dve delovni mesti ter omogočilo študentom skozi prispevek v naravi dodatne izkušnje in možnosti za novo zaposlitev.

 

AKTIVNOSTI

 

CILJI OPERACIJE

 

PRIČAKOVANI REZULTI

 

Spletne povezave Evropske komisije in Evropskega sklada za pomorstvo in ribištvo: