Predloga odredb o omejitvah obiskovanja in ogledovanja soteske Fratarica in soteske Predelica

Spoštovani,

Obveščamo vas, da sta na portalu eUPRAVA objavljena predloga odredb o omejitvah obiskovanja in ogledovanja soteske Fratarica in soteske Predelica. Dne 31.01.2024 ju je objavilo Ministrstvo za naravne vire in prostor in sta v javni obravnavi. Predloga odredb sta v celoti in z obrazložitvami na voljo na teh povezavah:

Fratarica: https://e-uprava.gov.si/si/drzava-in-druzba/e-demokracija/predlogi-predpisov/predlog-predpisa.html?id=15370
Predelica: https://e-uprava.gov.si/si/drzava-in-druzba/e-demokracija/predlogi-predpisov/predlog-predpisa.html?id=15411

Komentar na predloga odredb je možno oddati do 15. februarja 2024.

V procesu priprave strokovnih podlag za pripravo obeh odredb je Javni zavod Triglavski narodni park s strani izvajalcev soteskanja in drugih deležnikov prejel več pobud, komentarjev, predlogov za oblikovanje rešitve upravljanja soteskanja v obravnavanih soteskah. Skupaj s sodelavci na Zavodu RS za varstvo narave smo jih proučili in v veliki meri upoštevali, nekaterim predlogom pa iz različnih razlogov nismo v celoti sledili. Zato v naslednjih dneh za vse zainteresirane načrtujemo kratko predstavitev procesa usklajevanja z deležniki in oblikovanja strokovnih podlag za pripravo obeh odredb.

Točen datum, uro in lokacijo srečanja vam bomo sporočili naknadno, v vsakem primeru pa bomo za vaša vprašanja na razpolago pred zaključkom javne obravnave.

KATJA GREGORIČ
STROKOVNA SLUŽBA, Oddelek za prostor

JAVNI ZAVOD TRIGLAVSKI NARODNI PARK
Ljubljanska cesta 27
4260 Bled

T    +386 (0)4 5780 234
E   
W    www.tnp.si

TNP_100_let___UNESCO.png