Razpis za delovno mesto VIŠJI SVETOVALEC ZA PODROČJE RAČUNOVODSTVA - M/Ž

Opis del in nalog

Vodenje poslovnih knjig skladno s predpisi in standardi knjiženje poslovnih dogodkov izdelovanje različnih analiz in poročil ter finančnih, delovnih in razvojnih programov, obračunavanje plač in honorarjev ter njihovo izplačevanje vpisovanje poslov na prejete račune in opis stroška zaradi izdelave poročila k zahtevkom, pripravljanje letnih poročil, priprava podatkov za finančni načrt in letno poročilo ter sestavljanje bilanc priprava zahtevkov za občine in poročil - kot priloge k zahtevkom prenos zahtevkov občin na posle, glede na porabo sredstev uvoz dokumentov iz blagajn, parkomatov in spletne prodaje v računovodski program, kontrola in popravki napak vodenje registra osnovnih sredstev opravljanje drugih računovodskih del (pomoč pri popisu osnovnih sredstev in izvedbi inventure) izdelovanje različnih analiz in poročil priprava aktov s področja knjigovodstva in računovodstva ter svetovanje direktorju spremljanje predpisov in sprememb na področjih, povezanih z računovodstvom usklajevanje analitične in sintetične evidence priprava poročil o stanju zadolženosti za občino - četrtletna in letna priprava finančnega dela poslovnega poročila preverjanje skladnosti dokumentov z veljavnimi zakoni in predpisi, ki urejajo področje dela obračun DDV, vodenje davčne evidence upravljanje z denarnimi sredstvi arhiviranje pogodb druge naloge s finančno-računovodskega področja druge naloge v skladu z zakonodajo, splošnimi akti zavoda po nalogu direktorja.

Nudimo

Pričakujemo

Način prijave

kandidati naj pošljejo vlogo po pošti
kandidati naj pošljejo vlogo po e-pošti

Prijava do: 1. 2. 2024

Kontakt za kandidata
Kontaktna oseba: MARKO MIKLAVIČ
Telefon: 05 30 29 640
E-naslov:
Naslov: Rupa 17 , 5230 BOVEC

Turizem_Dolina_So__e_logo.png