Razpis za delovno mesto POSLOVNI SEKRETAR - M/Ž

Opis del in nalog

Načrtovanje, organiziranje, koordiniranje in izvajanje delovnih procesov v tajništvu zavoda, vodenje pisarne direktorja, zbiranje in posredovanje gradiv za seje sveta zavoda ter zapisovanje zapisnikov sej, komunikacija s strankami in poslovnimi partnerji, vodenje predpisanih evidenc, vodenje dokumentarnega gradiva s področja dela, izvajanje del pri sprejemanju, posredovanju in oddajanju pošte, pripravljanje potnih nalogov zaposlenih, izvajanje del s področja podpore poslovnim procesom zavoda, vodenje, organiziranje, načrtovanje in izvajanje kadrovskih aktivnosti, vodenje evidenc o zaposlenih, pripravljanje in izdelovanje kadrovskih poročil in analiz, načrtovanje in spremljanje izobraževanj zaposlenih, sodelovanje pri pripravi internih aktov zavoda, izobraževanje o novostih na kadrovskem področju in spremljanje sprememb zakonov, opravljanje drugih nalog iz pristojnosti zavoda na področju splošnih pravnih zadev, koordiniranje, nadzorovanje in spremljanje delovnih procesov, opravljanje drugih nalog v skladu z zakonodajo, splošnimi akti zavoda in strokovno usposobljenostjo po nalogu direktorja.

Nudimo

Pričakujemo

Drugo

DELODAJALEC ŽELI TUDI NAPOTOVANJE KANDIDATOV IZ EVIDENC ZAVODA

Način prijave

kandidati naj pošljejo vlogo po pošti
kandidati naj pošljejo vlogo po e-pošti

Prijava do: 25. 1. 2024

Kontakt za kandidata
Kontaktna oseba: MARKO MIKLAVIČ
Telefon: 05 30 29 640
E-naslov: 
Naslov: Rupa 17 , 5230 BOVEC

Turizem_Dolina_So__e_logo.png