Javno povabilo za brezplačno upravljanje drsališča v Bovcu - sezona 2023 / 2024

Turizem Dolina Soče vabi zainteresirane ponudnike, da izkažejo interes za brezplačno upravljanje drsališča pri Kulturnem domu Bovec. Zainteresirani naj pošljejo svojo ponudbo po e-pošti na naslov do petka 15. 12. 2023 do 12.00 ure.

Drsališče bo postavljeno v času od 18. 12. 2023 do 25. 2. 2024.

Vloga za upravljanje drsališča mora vsebovati:

 

Turizem Dolina Soče bo zagotovil:

 

Skrbnik drsališča mora zagotoviti:

 

Turizem Dolina Soče bo z izbranim izvajalcem sklenil pogodbo za brezplačno upravljanje drsališča. Prednost pri izbiri bodo imeli ponudniki, ki bodo zagotovili gostinsko ponudbo ob drsališču. 

Turizem Dolina Soče
Marko Miklavič
v. d. direktorja

Turizem_Dolina_So__e_logo.png