Razpis za delovno mesto RAČUNOVODJA - M/Ž

Opis del in nalog

Vodenje poslovnih knjig skladno s predpisi in standardi, knjiženje poslovnih dogodkov, vpisovanje poslov na prejete račune in opis stroška zaradi izdelave poročila k zahtevkom, kontrola vseh blagajn in obračuna kartic ter usklajevanja v zvezi z popravljanjem napak, vodenje ur delavcev, opravljanje del v zvezi z obračunom in izplačilom plač, obračun plač avtorskih honorarjev in podjemnih pogodb ter njihovo izplačevanje, preverjanje skladnosti dokumentov (računov, potnih nalogov) z veljavnimi akti, ki urejajo področje dela, uvoz dokumentov iz blagajn, parkomatov in spletne prodaje v računovodski program, kontrola in popravki napak, vodenje davčne evidence, pregled pošte, plačevanje prejetih računov in druga plačila, spremljanje predpisov in sprememb na področjih, povezanih z računovodstvom, druge naloge s finančno-računovodskega področja, pregled izdanih računov in kontrola plačil, terjatve dolžnikov, iop obrazci, uvoz in izvoz dokumentov – ujp, opravljanje drugih nalog v skladu z zakonodajo, splošnimi akti zavoda in strokovno usposobljenostjo po nalogu direktorja.

Nudimo

Pričakujemo

Način prijave

kandidati naj pošljejo vlogo po e-pošti
Kontaktna oseba: Alenka Rutar
E-naslov:
Naslov: Rupa 17, 5230 BOVEC

Prijava do: 2. 8. 2023

Turizem_Dolina_So__e_logo.png