POVABILO ZA POSREDOVANJE PONUDB ZA IZVAJANJE SKI-BUS PREVOZOV V SEZONI 2022/2023 V OBČINI BOVEC

Predmet povabila:

Predmet povabila je izvajanje ski-bus prevozov v sezoni 2022/2023 v občini Bovec.

Prevozi se izvajajo na podlagi števila prijavljenih potnikov/smučarjev preko online aplikacije, ki jo zagotovi TDS. Uporablja jo ponudnik prevozov za zagotavljanje ustreznega števila prevoznih sredstev oz. števila voženj na relacijah, TDS  ima vpogled.

Izbrani ponudnik prevzema obveznost izvajanja prevozov skladno z zakoni in predpisi, ki urejajo prevoz oseb v cestnem prometu. Izbrani ponudnik je dolžan skleniti pogodbo o zagotovitvi prevozov po prejemu odločitve – obvestila o izboru najugodnejšega ponudnika v roku, ki mu ga določi naročnik.

 

Obseg ponudbe:

Ponudniki lahko kandidirajo z eno ali obema ponudbama.

 

Način izvajanja naročila:

VARIANTA  A:

Termini:  od 24. 12. 2022 do 12. 3. 2023

Relacije:  prevozi na relaciji Hotel Mangart – Hotel Sanje ob Soči- Hotel Soča – Gostišče Martinov hram – Kaninska vas  –   Lekarna – Brdo(Čufer) – AP Dvor – postaja A žičnice in nazaj

URNIK: 7:45, 8:45, 10:45 proti »A« postaji
              13:30, 15:30, 16:45 povratek iz »A« postaje v mesto

Po prvi jutranji vožnji, gre SKI BUS v hotel Boka – po potrebi in na osnovi izrecnega naročila - od koder ima odhod ob 8:20. Povratna vožnja ob 15:30 nadaljuje pot v hotel Boka). 

STOJNINA – v primeru stornacije voženj na isti dan (npr. neobratovanje žičniških naprav, neprevozne poti, drugo)

 

VARIANTA B:

Termini: vedno, ko ne obratuje dostavna žičnica »A-D«

Okvirni termin:  24. 12. 2022– 12. 3. 2023; dejanski prevozi se prilagajajo tekočemu naročanju

Relacije:  prevozi na relaciji: lokacija naročnika (pogoj: prevoznost ceste ) – Sella Nevea ali Trbiž (samo, ko ne obratuje Sella Nevea!) ter nazaj in sicer v primeru najmanj 4 prijavljenih stacionarnih gostov

URNIK ZA VARIANTO B: informativni odhodi iz tržnice ob 8:55, Kaninske vasi ob 9.00, Dvor ob 9:07, hotel Mangart ob 9:15, Log pod Mangartom ob 9:35.

Odhod iz Selle Nevee ali Trbiža ob 16.00

 

VARIANTA  C:

Termini: vedno, ko ne obratuje dostavna žičnica »A-D« in ne obratujeta Sella Nevea ali Trbiž (ali ni možen dostop do teh smučišč) in ne obratuje smučišče Log pod Mangrtom

Termini:  od 24. 12. 2022 do 12. 3. 2023; dejanski prevozi se prilagajajo tekočemu naročanju

Relacije:  prevozi na relaciji Hotel Mangart – Hotel Sanje ob Soči – Hotel Soča – Gostišče Martinov hram – Kaninska vas – Lekarna – Brdo (Čufer) – AP Dvor – hotel Boka – smučišče Cerkno in nazaj

Pogoj za opravljen prevoz so najmanj 4 prijavljeni stacionarni gostje.

URNIK: 8:30 proti smučišču Cerkno
             16:00 povratek iz smučišča Cerkno proti Bovcu

STOJNINA – v primeru stornacije voženj na isti dan (npr. neobratovanje žičniških naprav, neprevozne poti, drugo)

 

VARIANTA  D:

Termini:  od 24. 12. 2022 do 12. 3. 2023 – samo, ko obratuje smučišče Log pod Mangartom, oziroma so urejene smučarske tekaške steze

Relacije:  prevozi na relaciji Hotel Sanje ob Soči – Hotel Soča – Gostišče Martinov hram – Kaninska vas – Lekarna – Brdo (Čufer) – AP Dvor – hotel Mangart – Log pod Mangartom in nazaj

URNIK: 9:30 proti Logu pod Mangartom
              14:30 povratek iz Loga pod Mangartom v Bovec

STOJNINA – samo v primeru stornacije voženj na isti dan in pogoju, da je to edina planirana destinacija na ta dan

 

VARIANTA E:

Termini:  kadarkoli v času do 12. 3. 2022 v kolikor je ustrezno število prijavljenih potnikov, izvajalec mora vozilo oz. število vozil  prilagajati pričakovanemu številu gostov, vožnja enkrat dnevno.

Relacije:  Kamorkoli znotraj in v okolico Občine Bovec po izrecnem naročilu naročnika.

Prevoz se bo opravljal za najmanj 4 udeležence in maksimalno eno vožnjo s povratkom na dan. Pričakovane destinacije, ki lahko pridejo v poštev: Čezsoča, Srpenica, Kal Koritnica, Lepena (Klin), Soča, Trenta, Log pod Mangartom, Sella Nevea, Trbiž. Pričakovana ponudba naj se nanaša na kilometer vožnje do teh destinacij.

 

Splošne zahteve:

 

Obvezna vsebina ponudbe: 

 

Merilo za izbor in rok plačila:

 

Rok in način oddaje ponudb:

Bovec, 18. 11. 2022 

Turizem Dolina Soče
direktor Viljam Kvalić