Povabilo za posredovanje ponudbe za organizacijo in izvedbo Silvestrovanja v Bovcu

Turizem Dolina Soče Bovec vabi zainteresirane za predložitev ponudb za organizacijo in izvedbo Silvestrovanja v Bovcu dne 31. 12. 2022 in otroškega silvestrovanja.

Izvedba prireditve na prireditvenem prostoru - osrednji trg v Bovcu.

Ponudba mora vsebovati:

 

Ponudba mora vsebovati izjavo ponudnika, da:

Skupna ocenjena vrednost izvedbe na podlagi povabila 22.000 EUR.

Izbrani ponudnik bo pred podpisom pogodbe povabljen na razgovor, pogodba  določa naloge posameznega podpisnika.

Pri izboru bodo upoštevane samo ponudbe, ki bodo vključevale vse navedene zahteve v javnem povabilu t.j. kompletna organizacija silvestrovanja.

Prednost pri izboru bo imela ponudba , ki bo v finančnih okvirih navedenih v povabilu in bo vsebinsko primernejša za predvideno strukturo  obiskovalcev silvestrovanja, ki je običajna v tem času  v Bovcu. V primeru več enakovrednih ponudb bo odločitev o izboru usklajena z ustanoviteljem javnega zavoda .

Rok za oddajo pisnih ponudb je 10. 11. 2022 pošljete po pošti na naslov Turizem Dolina Soče, TIC Bovec Trg golobarskih žrtev 22, 5230 Bovec ali v elektronski obliki na e-naslov .

Za vse dodatne informacije: Tatjana Baraga Wojčicki, 051 602 325

Turizem Dolina Soče
Viljam Kvalić, direktor

Turizem_Dolina_So__e_logo.png