BREGINJSKI KOT leta 2030

VABILO NA JAVNO RAZPRAVO

NA TEMO ZMOGLJIVOSTI, UPRAVLJANJA TURISTIČNIH TOKOV IN RAZVOJNEGA KONCEPTA OBMOČJA BREGINJSKEGA KOTA (DOLINE NADIŽE),

ki bo v petek, 3. junija 2022, z začetkom ob 20.00,
v prostorih podružnične šole Breginj.

Spoštovani občani, občanke, društva, ponudniki in vsi, ki vas zanimajo razvoj območja Breginjskega kota (KS Breginj, Borjana-Podbela, Kred-Staro selo), vabljeni k aktivni udeležbi in soustvarjanju trajnostne in uravnotežene doline Nadiže,

Življenje v Breginjskem kotu in njegovi okolici ne opredeljujeta le obmejna lega in neugodna demografska slika, ampak vse bolj tudi raba reke Nadiže in naraščajoč turistični obisk.

Da bi ohranili kakovost reke in naravnega okolja, vzpostavili ustrezno ravnotežje med turističnim razvojem ter kakovostjo in priložnostmi bivanja, smo pristopili k pripravi strategije usmerjanja dejavnosti in razvoja Breginjskega kota.

K sodelovanju smo vas povabili že v obliki spletne ankete in veseli smo bili odličnega odziva. Na osnovi vaših pogledov, dela s širšo strokovno skupino in poglobljenih intervjujev smo pripravili osnutek ukrepov in aktivnosti, ki bi jih želeli prevetriti skupaj z vami, v obliki delovnega srečanja oziroma kratke javne predstavitve s fokusom na pogovoru z vami.

Naše teme bodo:

  1. Vizija Breginjskega kota 2030;
  2. Upravljanje obiska (zmogljivost reke in širšega prostora, koliko želimo rasti in kako);
  3. Potencial (in vaš interes) za prenove opuščenih objektov namesto širjenja turizma na nove površine;
  4. Delo na stacionarni ponudbi, širjenju sezone in dvigu kakovosti v celotni verigi vrednosti;
  5. Usmerjanje od reke v notranjost – od obiska reke Nadiže k doživljanju doline Nadiže/Breginjskega kota (vključno z usmerjanjem gorskega kolesarjenja in pohodništva);
  6. Breginjski kot brez odpadkov;
  7. Okoljska infrastruktura;
  8. Ohranjanje kulturne krajine in kmetijstvo;
  9. Celostna podoba javnega prostora.

Prijazno vas vabimo k udeležbi. Želimo si sodelovanja vseh generacij.

Veselimo se srečanja. S prijaznimi pozdravi,

 

Viljam Kvalič,
direktor Turizem Dolina Soče                                                           

Marko Matajurc,
župan Občine Kobarid