Povabilo za posredovanje ponudb za izvajanje SKI-BUS prevozov v sezoni 2021/2022 v občini Bovec

Predmet povabila:

Predmet povabila je izvajanje ski-bus prevozov v sezoni 2021/2022 v občini Bovec.

Prevozi se izvajajo na podlagi števila prijavljenih potnikov/smučarjev preko online aplikacije, ki jo zagotovi TDS. Uporablja jo ponudnik prevozov za zagotavljanje ustreznega števila prevoznih sredstev oz. števila voženj na relacijah, TDS ima vpogled.

Izbrani ponudnik prevzema obveznost izvajanja prevozov skladno z zakoni in predpisi, ki urejajo prevoz oseb v cestnem prometu. Izbrani ponudnik je dolžan skleniti pogodbo o zagotovitvi prevozov po prejemu odločitve – obvestila o izboru najugodnejšega ponudnika v roku, ki mu ga določi naročnik.

Obseg ponudbe:

Ponudniki lahko kandidirajo z eno ali obema ponudbama.

Način izvajanja naročila:

VARIANTA  A:

Termini: od 25. 12. 2021 do 15. 03. 2022

Relacije: prevozi na relaciji Hotel Mangart – Hotel Sanje ob Soči- Hotel Soča – Gostišče Martinov hram – Kaninska vas –  Lekarna – Brdo(Čufer) – AP Dvor – postaja A žičnice in nazaj

URNIK: 7:45, 8:45, 10:45 proti »A« postaji
              13:30, 15:30, 16:30 povratek iz »A« postaje v mesto

Po prvi jutranji vožnji, gre SKI BUS v hotel Boka - po potrebi in na osnovi izrecnega naročila - od koder ima odhod ob 8:20. Povratna vožnja ob 15:30 nadaljuje pot v hotel Boka.

STOJNINA – v primeru stornacije voženj na isti dan (npr. neobratovanje žičniških naprav, neprevozne poti, drugo)

 

VARIANTA  B:

Termini: od 25. 12. 2021 do 15. 03. 2022

Relacije: prevozi na relaciji Hotel Mangart – Hotel Sanje ob Soči – Hotel Soča – Gostišče Martinov hram – Kaninska vas  –  Lekarna – Brdo(Čufer) – AP Dvor – postaja A žičnice in nazaj


URNIK: 7:45, 8:45, 9:45, 10:45 proti »A« postaji
              13:30, 14:30, 15:30, 16:30 povratek iz »A« postaje v mesto

Po prvi jutranji vožnji, gre SKI BUS v hotel Boka - po potrebi in na osnovi izrecnega naročila -  od koder ima odhod ob 8:20. Povratna vožnja ob 15:30 nadaljuje pot v hotel Boka.

STOJNINA – v primeru stornacije voženj na isti dan (npr. neobratovanje žičniških naprav, neprevozne poti, drugo)

 

VARIANTA C – 2021/22  KOT  MOŽNA DODATNA OPCIJA SAMO PO NAROČILU:

Termini: ko ne obratuje dostavna žičnica Kanin »A-D« DODATNO NAROČILO

(predhodno prevoz odobri TDS)

Okvirni termin: 25. 12. 2021 – 15. 03. 2022;

Relacije: prevozi na relaciji: lokacija naročnika (pogoj: prevoznost ceste ) – Sella Nevea ali Trbiž samo, ko ne obratuje Sella Nevea ter nazaj in sicer v primeru najmanj 4 prijavljenih stacionarnih gostov

URNIK ZA VARIANTO C: informativni odhodi Hotel Sanje ob Soči 8.45, Hotel Soča  8.55, Gostišče Martinov hram  ob 8:57, Kaninske vasi ob 9.00, Lekarna 9.05, Dvor ob 9:07, hotel Mangart ob 9:15, Log pod Mangartom ob 9:35.

Odhod iz Selle Nevee ali Trbiža ob 16.00

 

VARIANTA D:

Termini: kadarkoli v času do 15.3.2022 v kolikor je ustrezno število prijavljenih potnikov, izvajalec mora vozilo oz. število vozil prilagajati pričakovanemu številu gostov, vožnja enkrat dnevno.

Relacije: Kamorkoli znotraj in v okolico Občine Bovec po izrecnem naročilu naročnika.

Prevoz se bo opravljal za najmanj 4 udeležence  in maksimalno eno vožnjo s povratkom na dan. Pričakovane destinacije, ki lahko pridejo v poštev: Čezsoča, Srpenica, Kal Koritnica, Lepena(Klin), Soča, Trenta, Log pod Mangartom, Sella Nevea, Trbiž. Pričakovana ponudba naj se nanaša na kilometer vožnje do teh destinacij.

 

Splošne zahteve:

 

Obvezna vsebina ponudbe:

 

Merilo za izbor in rok plačila: 

 

Rok in način oddaje ponudb:

 

Kontaktna oseba:

Darjo Berra
E:  | T: 05 30 29 647

 

Pogodba o izvajanju SKI-BUS prevozov v občini Bovec v sezoni 2021/2022

 

Bovec, 26. 11. 2021

  Turizem Dolina Soče
  direktor Viljam Kvalić