Kolofon

Vsebina spletne predstavitve se osvežuje dinamično.

Datum objave spletnega mesta: september 2018
Naročnik: Javni zavod za turizem Dolina Soče
Priprava gradiva: Javni zavod za turizem Dolina Soče

Izvajalec: Arctur d.o.o.
Projektni vodja: 
Grafična podoba: 
Programiranje: ,
Uporabniška podpora: 
 

Avtorske in sorodne pravice za oblikovanje in programsko kodo spletne predstavitve ter za gradivo, ki je bilo uporabljeno pri pripravi vsebine in pri izdelavi spletne predstavitve, so urejene s pogodbo med naročnikom in izvajalcem in so zaščitene v skladu z Zakonom o avtorskih in sorodnih pravicah (Uradni list RS, št. 21-958/1995)


ADS4 je urejevalnik spletnih vsebin  več na: web.arctur.si

4PM je poslovni informacijski sistem za vodenje projektov in skupinsko delo več na: www.4pm.si

SPLETNI SMS je zmogljiv sistem za spletno pošiljanje SMS sporočil več na: www.spletnisms.si.