Popolne zapore ceste Predel-Rabelj na italijanski strani Predela

16. 4. 2021

Zaradi nujnih statičnih posegov na predoru Predel (na italijanski strani Predela pri Rabeljskem jezeru), bo upravljavec državnih cest v Italiji ANAS na tem odseku ceste Predel-Trbiž uvedel občasne popolne zapore.

Spomenik s kipom ranjenega leva ob cesti proti Bovcu, v ozadju gora Mangart Spomenik na Predelu, ©David Štulc Zornik

Trajale bodo od prvih dni maja do začetka zime konec leta 2021, in sicer ob delavnikih med 18.00 in 6.00, v preostalih urah, ob nedeljah in praznikih, pa bo urejen izmenični enosmerni promet s semaforsko ureditvijo. Promet bo v skladu s siceršnjimi veljavnimi predpisi omogočen tudi za tovornjake in avtobuse. Z ustanovitvijo operativne pisarne ANAS, ki bo delovala 24 ur na dan, bo aktiviran tudi poseben načrt za nujne primere oziroma za prost prehod intervencijskih vozil tudi v času siceršnje zapore. 

5. aprila 2021 je na mejnem prehodu Predel potekal sestanek predstavnikov ANAS-a (FS Group), Občine Trbiž, Občine Bovec in Ministrstva za infrastrukturo RS.  Beseda je tekla o vzdrževalnih delih predora Predel pri Rabeljskem jezeru v občini Trbiž, zaradi katerih bodo uvedene tudi popolne zapore prometa.

Na srečanju so z italijanske strani sodelovali vodja teritorialne strukture Anas Veneto (Benečija) in Furlanija Julijska krajina Mario Liberatore, vodja področja upravljanja omrežja Anas za Furlanijo Julijsko krajino Christian Calzolari, ing. Pierpaolo Di Marco in župan Občine Trbiž Renzo Zanette, s slovenske strani pa župan Občine Bovec Valter Mlekuž, vodja sektorja za investicije v ceste pri Ministrstvu za infrastrukturo RS Tomaž Willenpart in drugi sodelavci.

»Vesel in hvaležen sem kolegu Renzu Zanetteju, da je bil pobudnik prvega srečanja s predstavniki ANAS-a, kar je še dodaten pokazatelj odličnega sodelovanja Občin Bovec in Trbiž in ne nazadnje obeh županov. Kljub zaskrbljenosti zaradi napovedi popolne zapore ceste zaradi nujne obnove predora na italijanski strani, sem bil po prvih pogovorih zadovoljen tudi s pripravljenostjo ANAS-a za uskladitev načina zapor. Popolna zapora tako pomembne mednarodne ceste, kot je cesta Trbiž – Bovec, v trajanju več mesecev, je v naših očeh res nesprejemljiva. Tako z vidika turistične sezone kot zaradi potreb prevozov naših gospodarskih družb in dnevne migracije na Trbižu in v okolici zaposlenih delavcev z Bovškega. Po drugi strani pa razumem, da je narava del na predoru taka, da je treba cesto tudi popolnoma zapreti, kar sta nam že na prvem srečanju na Predelu predstavila predstavnika družbe ANAS ing. Francesco Attaguile in ing. Pierpaolo Di Marco. Zato je odločitev ANAS-a, da popolne zapore in izvajanje del načrtuje v nočnem času, tako da bo cesta zaprta največ med 18.00 in 6.00, v glavni poletni sezoni pa tudi krajši čas, tudi za nas sprejemljiva in jo tudi pozdravljam. Na včerajšnjem srečanju smo dobili potrditev na prvem srečanju dogovorjenih protokolov tudi od vodje teritorialne strukture Anas Veneto in Furlanija Julijska krajina Maria Liberatoreja, ki je nadvse pozdravil tudi prisotnost vodje sektorja za investicije v ceste pri Ministrstvu za infrastrukturo RS Tomaža Willenparta. To gorsko območje Občin Bovec in Trbiž bo v evropskem prostoru močno le s skupnimi projekti in z dobrimi cestnimi povezavami, zato je sodelovanje na vseh ravneh še toliko bolj pomembno. Mi dokazujemo, da to znamo, « jena srečanju povedal župan Občine Bovec Valter Mlekuž.

Mario Liberatore, vodja teritorialne strukture Venete (Benečije) in Furlanije - Julijske krajine, je izrazil predvsem zadovoljstvo, da se je odprlo novo poglavje sodelovanja s Slovenijo za boljše upravljanje prometa na odseku državne ceste, ki povezuje državi.

»Pozornost do območja in ljudi, ki tu živijo, je pomembna vrednota, ki jo je mogoče doseči tudi s sodelovanjem zadevnih lokalnih oblasti, zato se poleg vodji sektorja za investicije v ceste pri Ministrstvu za infrastrukturo RS Tomažu Willenpartu, ki  si je vzel čas za današnje srečanje, iskreno zahvaljujem predvsem županoma Občin Trbiž in Bovec, Renzu Zanetteju in Valterju Mlekužu, ki sta organizirala to srečanje. Na ANAS-u smo sprejeli njune pobude glede popolne zapore ceste, saj se tudi mi zavedamo pomembnosti te mednarodne cestne povezave. Zato smo bili prisiljeni prilagoditi načrt investicije in se odločiti za izvajanje del samo v nočnem času ob delavnikih, kar pa seveda pomeni, da se bo trajanje izvajanja del podaljšalo. Dela bomo začeli izvajati v prvih dneh maja in bodo trajala vse do zime. Pozimi del ne bomo izvajali, zaključna dela pa bomo ponovno izvajali spomladi prihodnje leto. To pa ni edina investicija na območju ob slovenski in avstrijski meji, saj bomo istočasno izvajali dela še na številnih mostovih in drugih cestnih objektih. Veseli me, da smo se danes dogovorili tudi za siceršnje tesnejše sodelovanje na področju upravljanja cest v obeh državah, na skorajšnjem ponovnem sestanku pa bomo dogovorili tudi skupni protokol upravljanja prometa in usklajenega obveščanja na obmejnem območju Italije in Slovenije,« je vidno zadovoljen po srečanj povedal Mario Liberatore, vodja teritorialne strukture Venete (Benečije) in Furlanije - Julijske krajine.

Dela za zavarovanje gradbišča za nujno sanacijo predora Predel bodo začeli izvajati že v prihodnjem tednu, popolne nočne zapore pa bodo začeli izvajati v prvih dneh maja. Ob statičnih posegih bodo zaradi povečanja varnostnih standardov v predoru v končni fazi uredili tudi razsvetljavo. Njihova investicija je vredna 4,3 milijona evrov.

Popolne zapore bodo torej od prvih dni maja do začetka zime konec leta 2021 trajale ob delavnikih med 18.00 in 6.00, v preostalih urah, ob nedeljah in praznikih, pa bo urejen izmenični enosmerni promet s semaforsko ureditvijo. Promet bo v skladu s siceršnjimi veljavnimi predpisi omogočen tudi za tovornjake in avtobuse. Z aktiviranjem operativne pisarne ANAS, ki bo delovala 24 ur na dan, bo aktiviran tudi poseben načrt za nujne primere oziroma za prost prehod intervencijskih vozil tudi v času siceršnje zapore.

Kot je delaj vodja sektorja za investicije v ceste pri Ministrstvu za infrastrukturo RS Tomaž Willenpart, bodo te popolne zapore na italijanski strani Predela izkoristili tudi za izvajanje del na cesti Log pod Mangartom-Predel, tudi on pa je izrazil zadovoljstvo, da bo ta sestanek odprl novo poglavje v sodelovanju med upravljavci cest v Sloveniji in Italiji.

Obisk Tomaža Willenparta je župan Občine Bovec Valter Mlekuž izkoristil še za pogovore o nekaterih drugih načrtovanih investicijah v Občini Bovec. Ob povratku v dolino so si skupaj z nadzornikom gradnje ceste Log pod Mangartom-Predel, Romualdom Polancem, dipl.ing., ogledali potek del na tej cesti in se pogovarjali o načrtovanih delih na odsekih Strmec-Mlinč in dober kilometer dolgem odseku od trdnjave Kluže proti Logu pod Mangartom. Na pobudo posoškega poslanca v DZ RS Danijela Krivca, ki se zaradi nujne zadržanosti srečanja ni mogel udeležiti, so si ogledali tudi mesto, kjer je na tem odseku pozimi cesto zasul snežni plaz in se strinjali, da je ne tem mestu nujno potreben poseg za zaščito cestišča oziroma za zagotovitev varnega prometa. 

Zapisal: MILAN ŠTULC, Občina Bovec