V Soči in Trenti prenovili vaško jedro

6. 9. 2014

Občina Bovec je preko ukrepov obnove in razvoja vasi pridobila nepovratna evropska sredstva, s katerimi so uredili mansarde za počitniške in izvenšolske dejavnosti ter zgradili prizidek in uredili okolico z izgradnjo športne infrastrukture, otroškega igrišča in druge infrastrukture v vasi Soča. Prenovljeno vaško jedro bodo odprli danes.

Prenova_Trenta_in_So__a,

V Soči in Trenti prenovili vaško jedro