Ukrepi učinkovite rabe energije v turističnih nastanitvah in gospodinjstvih

19. 9. 2023 / 19:00 / Kobarid / Zelena hiša, 1. nadstropje

Podnebna kavarna plakat Podnebna kavarna plakat

PODNEBNA KAVARNA V KOBARIDU

V torek, 19. septembra ob 19. uri, se bo v okviru projekta LIFE IP CARE4CLIMATE in projekta EVROPSKI TEDEN MOBILNOSTI 2023 karavana podnebne kavarne na svoji poti ustavila v Kobaridu, kjer bo v Zeleni hiši – TIC-u Kobarid beseda tekla o načinih varčevanja z energijo v gospodinjstvih in v turističnih nastanitvah.

Evropski_teden_mobilnosti_2023.png

V sproščenem kavarniškem vzdušju se bo s prisotnimi razpravljalo o tem, kako lahko kot posamezniki z ukrepi v domačem okolju prihranimo in prispevamo k blaženju podnebnih sprememb. Za strokovni del dogodka bodo poskrbeli predstavniki Ministrstva za okolje, podnebje in energijo, strokovnjaki Slovenskega okoljskega javnega sklada Eko sklad ter energetski svetovalec mreže Ensvet. Predstavili bodo novitete na področju politike/zakonodaje glede učinkovite rabe energije v stavbah, možnosti pridobitve nepovratnih/povratnih sredstev ter delovanje pisarne energetskega svetovalca. Z različnih zornih kotov bodo osvetlili ukrepe učinkovite rabe energije, in sicer na področju energetske učinkovitosti in načinov varčevanja z energijo v stanovanjskih in turističnih objektih.

Sogovorniki bodo pojasnili pomen takoj izvedljivih ukrepov, s katerimi lahko prihranimo tako v družinskem kot tudi podjetniškem-turističnem proračunu. Slušatelji bodo imeli možnost strokovnjake vprašati za nasvet in z njimi izmenjali svoja mnenja.

Kot se za kavarno spodobi, bo poskrbljeno tudi za vse žejne in lačne.

Udeležba je brezplačna, prijav ni.

 

Aktivnosti se izvajajo v okviru projekta LIFE IP CARE4CLIMATE in so sofinancirane s strani Ministrstva za okolje, podnebje in energijo – Sklad za podnebne spremembe.

O projektu LIFE IP CARE4CLIMATE:

LIFE IP Care4Climate je celostni projekt, ki z ozaveščanjem, izobraževanjem in usposabljanjem ključnih deležnikov na področjih trajnostne mobilnosti, zelenega javnega naročanja, trajnostne gradnje in učinkovite rabe energije v stavbah ter podjetjih, odpadne hrane in rabe zemljišč, spremembe rabe zemljišč in gozdarstva (LULUCF) spodbuja izvajanje ukrepov, s katerimi bo Slovenija do leta 2030 dosegla cilje v zvezi z zmanjšanjem izpustov toplogrednih plinov. Projekt je povezan z vsebinskimi področji, ki se lahko na prvi pogled zdijo zelo vsakdanja, vendar pomembno vplivajo na nastanek oziroma blaženje podnebnih sprememb.

Več o projektu: www.care4climate.si in www.samo1planet.si