DELAVNICA ZA STAREJŠE »Ostanimo mobilni – gibajmo se za zdravje«

21. 9. 2023 / 09:00 / Kobarid / Prostori Društva upokojencev Kobarid, Mučeniška ul. 5, Kobarid

Letošnji Evropski teden mobilnosti, ki že tradicionalno poteka od 16. do 22. septembra, se bo odvijal pod sloganom »Varčne poti« in bo posvečen tudi starejšim. Sodelujoče občine iz številnih Slovenskih regij bomo v tem tednu organizirale delavnice »Ostanimo mobilni« ter druge spremljajoče aktivnosti, s katerimi želimo prispevati k večji ozaveščenosti o pomenu trajnostne mobilnosti med starejšimi. Predstavili jim bomo drugačne rešitve pri prevozu in organizaciji dnevnih poti ter koristi hoje za zdravje in dobro počutje, kot tudi socialne, ekonomske in okoljske prednosti pešačenja, kolesarjenja in uporabe javnega prevoza.

Evropski_teden_mobilnosti_2023.png

Starejši so vse večja skupina prebivalcev, ki je v prometu udeležena v različnih vlogah. Starejši so lahko pešci, kolesarji, avtomobilisti, ali pa uporabljajo prevozna sredstva, ki jih upravljajo drugi, npr. javni prevoz. V tej delavnici želimo posebej izpostaviti njihovo odvisnost od kakovostne infrastrukture za hojo in kolesarjenje ter spremljajočih storitev, ki jim bodo omogočale udobno življenje brez avtomobila. Od tega sta odvisni tudi njihova samostojnost in svobodno gibanje. Redna hoja in kolesarjenje preko celotnega življenjskega obdobja pripomoreta k boljši telesni pripravljenosti, in tudi v starosti pomagata ohranjati mišično maso in močne kosti, zmanjšujeta nevarnost bolezni srca in ožilja, možnost nastanka kapi, znižujeta krvni tlak ter raven holesterola, lahko  preprečita sladkorno bolezen tipa 2, raka na dojki in prostati. Hoja kot prometna praksa obenem postaja zaradi demografskih sprememb vse pomembnejša.

Delavnice so priložnost, da starejši izrazijo svoje mnenje, delijo znanja, izkušnje ter izpostavijo svoje potrebe s področja trajnostne mobilnosti in v skupnem sodelovanju poiščejo rešitve in predloge za naprej.

Delavnico v Kobaridu bo vodila magistrica kineziologije Katja Cvek iz Kineziološkega studia Kineos v Tolminu. Cilji delavnice je nagovoriti starejše in širšo javnost o pomenu mobilnosti za starejše, opozoriti na pozitivne vplive trajnostne mobilnosti na zdravje in podnebje oz. okolje.

Delavnico bomo začeli s predavanjem o Pomenu zadostne telesne aktivnosti za zdravje. Namen delavnice bo ozavestiti starejše občane o pomenu ter smernicah telesne aktivnosti za zdravje, udeleženci se bodo podučili o padcih, pravilnem vstajanju in usedanju ter gibljivosti telesa. Na delavnici bo govora tudi o pomenu aktivne mobilnosti. Udeleženci bodo prejeli Dnevnik gibanja in skušali vsak dan beležit način odprave po vsakodnevnih opravilih (peš/kolo/javni prevoz/avtomobil). Po predavanju bo sledila skupinska jutranja telovadba, s katero bomo prebudili naše telo in se pripravili na 6-minutni test hoje. Gre za enostaven, natančen in varen test telesne zmogljivosti, ki bo prilagojen starejšim od 65 let. Na osnovi rezultatov bo vsak posameznik dobil priporočilo za nadaljnjo telesno dejavnost.

 

 

Več informacij: Katja Cvek, 06 969 85 25

 

Aktivnosti se izvajajo v okviru projekta LIFE IP CARE4CLIMATE in so sofinancirane s strani Ministrstva za okolje, podnebje in energijo – Sklad za podnebne spremembe.

 

O projektu LIFE IP CARE4CLIMATE:

LIFE IP Care4Climate je celostni projekt, ki z ozaveščanjem, izobraževanjem in usposabljanjem ključnih deležnikov na področjih trajnostne mobilnosti, zelenega javnega naročanja, trajnostne gradnje in učinkovite rabe energije v stavbah ter podjetjih, odpadne hrane in rabe zemljišč, spremembe rabe zemljišč in gozdarstva (LULUCF) spodbuja izvajanje ukrepov, s katerimi bo Slovenija do leta 2030 dosegla cilje v zvezi z zmanjšanjem izpustov toplogrednih plinov. Projekt je povezan z vsebinskimi področji, ki se lahko na prvi pogled zdijo zelo vsakdanja, vendar pomembno vplivajo na nastanek oziroma blaženje podnebnih sprememb.

Več o projektu: www.care4climate.si in www.samo1planet.si