TEKAŠKA DELAVNICA »Tek in hoja – trajnostni način življenja«

29. 9. 2023 / 17:00 / Kobarid / Kobarištki trg

Letošnji Evropski teden mobilnosti, ki že tradicionalno poteka od 16. do 22. septembra, se bo odvijal pod sloganom »Varčne poti«. Slovenska gospodinjstva za pokrivanje stroškov prevoza porabijo vse več denarja. Čeprav je ugotovitev skrb vzbujajoča, pa še zdaleč ne vključuje vseh stroškov motoriziranega prometa – na primer od stroška gradnje prostorsko potratne infrastrukture do stroškov nesreč, onesnaževanja in podnebnih sprememb. Različne oblike aktivne mobilnosti, na primer hoja, tek, kolesarjenje, pomenijo nižje stroške za posameznika, povzročajo manj okoljske škode in prinašajo manj negativnih učinkov na zdravje. Za stroške prevozov je slovensko gospodinjstvo v povprečju namenilo že skoraj petino proračuna gospodinjstva (19,6%).

Evropski_teden_mobilnosti_2023.png

V današnjem vse bolj sedečem življenjskem slogu smo vse manj aktivni in posledično vse težje dosegamo zdrav obseg telesne dejavnosti. Eden ključnih razlogov za to je pretirana uporaba avtomobila, zaradi katere veliko časa preživimo sede, kar je prav tako skrb vzbujajoče. Pomanjkanje telesne dejavnosti vpliva na razvoj nenalezljivih bolezni (na primer bolezni srca in ožilja, sladkorna bolezen ali rakava obolenja). Pojav teh bolezni nam skrajšuje življenje, znižuje kakovost življenja, zmanjšuje produktivnost, obenem pa tudi povečuje javnozdravstvene stroške.

Delavnice so priložnost, da udeleženci izrazijo svoje mnenje, delijo znanja, izkušnje ter izpostavijo svoje potrebe s področja trajnostne mobilnosti in v skupnem sodelovanju poiščejo rešitve in predloge za naprej.

Tekaško delavnico »Tek in hoja – trajnostni način življenja« bo vodil  Peter Dakskobler. Cilji delavnice so nagovoriti širšo javnost oz. rekreativne tekače o pomenu trajnostne mobilnosti, opozoriti na pozitivne vplive aktivne mobilnosti na zdravje in podnebje in odteči družabni tek po vedno lepi okolici Kobarida (dolžina teka se bo določila na dogodku).

Tekaška delavnica bo del oz. uvod v Tekaški vikend na Robidišču, ki bo potekal vse do nedelje, z glavnim dogodkom v soboto, kjer bosta organizirana dva netekmovalna trail teka in sicer na 10 km in 25 km. Udeleženci vikenda bodo imeli možnost prenočitve v nastanitvi Robidišče Outdoor Home. 

 

Več informacij: Peter Dakskobler, 031 846 634

 

Aktivnosti se izvajajo v okviru projekta LIFE IP CARE4CLIMATE in so sofinancirane s strani Ministrstva za okolje, podnebje in energijo – Sklad za podnebne spremembe.

 

 

O projektu LIFE IP CARE4CLIMATE:

LIFE IP Care4Climate je celostni projekt, ki z ozaveščanjem, izobraževanjem in usposabljanjem ključnih deležnikov na področjih trajnostne mobilnosti, zelenega javnega naročanja, trajnostne gradnje in učinkovite rabe energije v stavbah ter podjetjih, odpadne hrane in rabe zemljišč, spremembe rabe zemljišč in gozdarstva (LULUCF) spodbuja izvajanje ukrepov, s katerimi bo Slovenija do leta 2030 dosegla cilje v zvezi z zmanjšanjem izpustov toplogrednih plinov. Projekt je povezan z vsebinskimi področji, ki se lahko na prvi pogled zdijo zelo vsakdanja, vendar pomembno vplivajo na nastanek oziroma blaženje podnebnih sprememb.

Več o projektu: www.care4climate.si in www.samo1planet.si