Brezplačne delavnice za otroke: Dobro sem. Pa ti?

2. 11. 2022 - 4. 11. 2022 / 09:00 / Kobarid

Dobro sem. Pa ti? Dobro sem. Pa ti?

V sodobnem svetu postaja duševno zdravje pogoj uspešnosti in prilagodljivosti na hitre spremembe.

Duševno zdravje se odraža v vsakdanu vsakega posameznika in se prepleta od pozitivnih občutij, zadovoljstva, pozitivne samopodobe ter občutka moči do negativnih vidikov, ki se odražajo v nezmožnosti soočanja s težavami, stresnih motnjah, depresiji.

Zavedamo se kako pomembno je krepiti duševno zdravje že v zgodnjem otroštvu in v ta namen smo oblikovali delavnice namenjene otrokom. Z zgodnjim pristopom lahko pri otrocih preprečimo napačna in neučinkovita prepričanja o sebi, svetu in drugih ter jim ponudimo dejavnike varovanja duševnega zdravja in lastne notranje moči.

Delavnice Dobro sem bomo novembra začeli izvajati tudi v Kobaridu, da poskrbimo za izboljšanje duševnega zdravja naših otrok.

Otroški modul vključuje delavnice preko katerih otroci pod vodstvom trenerja Dobro sem, Nataše Bernik v skupinski interakciji obravnavajo različne teme s katerimi želimo

-          razvijati veščine za večjo psihično odpornost in čustveno stabilnost otrok, naučiti jih upravljanja s čustvi, predvidevanja, iskanja pomoči, odločanja, reševanja problemov in dojemanja načina mišljenja,

-          opredeliti odgovornost posameznika: na kaj ima posameznik moč vpliva in do katere mere, ter krepiti sposobnost obladovanja zahtev in težav,

-          razvijati pozitiven odnos med vrstniki, povečati socialno vključenost, sposobnost empatije in čustveno inteligenco

Vsaka delavnica je zasnovana na teoretični podlagi, sestavljena pa je iz različnih vaj, preko katerih se učenci spoznavajo s temami duševnega zdravja in pridobivajo nove kompetence.

 

Brezplačne delavnice bodo potekale v Domu Andreja Manfrede v Kobaridu v času od 2. 11. 2022 do 4. 11. 2022, med 9.00 in 12.00. 

 

Prijave zbiramo do vključno 31. 10. 2022 na elektronski naslov: natasa.bernik@zpmmoste.net

Za več informacij lahko pokličete na tel.št.: 041 619 026 (Nataša Bernik)