Dan filcanja FELTING FEST

3. 9. 2022 / Bovec / na placu

Festival filcanja 2022 Festival filcanja 2022

15.00—19.00
Ponudba izdelkov iz volne, na stojnicah

15.30
Predstavitev mojstric filcanja in njihovih izdelkov

16.00
Delavnice filcanja in obdelava volne

19.00
Striženje bovške ovce, odbira in obdelava volne

Pridružili se nam bodo tudi kmetje z lokalnimi siri in podeželske žene, ki bodo pripravile lokalne jedi.

Sodelujoči:

Več informacij:

Posoški razvojni center
Peter Domevšček
M: 031 409 012

EU_sklad_za_regionalni_razvoj__Ob__ina_Bovec__LAS_Dolina_So__e_logo.png

Dogodek organizira Občina Bovec v sklopu projekta LAS dolina Soče „Lokalno - Urbano - Povezovalno“, ki ga sofinancirata Republika Slovenija in Evropska unija iz Evropskega sklada za regionalni razvoj.