Dolina Soče

zaprirezerviraj zdaj

Tonovcov grad

Arheološko najdišče, poznoantična utrjena višinska naselbina, z izredno naravno zavarovano lego na skalni vzpetini nad reko Sočo.

Tonovcov grad (412 m), ki je bil naseljen že v kameni in železni dobi, je doživel največji razcvet v času od 4. do 6. stoletja našega štetja. Ob koncu 5. stoletja je bila na griču zgrajena naselbina z več kot dvajsetimi hišami in več cerkvami. Odlično ohranjene stavbne ostaline ter bogate najdbe uvrščajo Tonovcov grad med najpomembnejše poznoantične višinske naselbine v vzhodnih Alpah.

Zanimiva turistična točka, na kateri so zapisane številne zgodbe preteklosti, je del Kobariške zgodovinske poti. Ob poti so tudi ostanki 1. in 2. svetovne vojne, ki so deloma prekrili in uničili nekatere prvotne poznoantične objekte.

Tonovcov grad - DOSTOP

Približno 2 km iz Kobarida je ob cesti Kobarid–Bovec manjše parkirišče. Na levi strani ceste je majhen kažipot, ki usmerja proti strmim stopnicam in poti, ki vodi na Tonovcov grad.


  

Publikacije

    Kobariška zgodovinska pot

    Pet kilometrov dolga krožna pot okoli Kobarida, ki povezuje naravne, kulturne in zgodovinske znamenitosti.

    prenesi