Dolina Soče

zaprirezerviraj zdaj

Črna kuhinja na Robidišču

Ta tip črne kuhinje je prava redkost v slovenskem prostoru.

Med pašniki, na odmaknjeni planotici, 650 metrov nad morjem, leži najzahodnejša slovenska vas Robidišče.

Prehodnost med mediteranskim kulturnim območjem in predalpskim prostorom se nam najprej pokaže v podobi vasi, z beneško-slovenskim arhitekturnim tipom objektov.


Zanimiv je ogled domačije št. 14, več kot 300 let stare Vančeve hiše, kjer se je ohranila skoraj nespremenjena notranjščina z značilno razporeditvijo prostorov in kuhinjo z nizkim ognjiščem. Ta tip črne kuhinje - nizko, prosto stoječe ognjišče sredozemskega tipa - je skupaj z ohranjenim delom notranje opreme prava redkost v slovenskem prostoru. Nekoč je bil razširjen na zahodnem in jugozahodnem delu Slovenije, v Istri in Beli krajini.

Vančevo hišo si trenutno lahko ogledate le od zunaj.

Informacije

Črna kuhinja 
Robidišče 14, SI - 5223 Breginj

T: 05 384 98 22
M: 041 398 085
M: 031 287 809