Dolina Soče

zaprirezerviraj zdaj

Arheološki muzej Most na Soči

Hiše, katerih ostanki so zdaj zaprti v muzej, so bile sestavni del ulice, ki so jo arheologi poimenovali kar Obrtna ulica.

Obsoško prazgodovinsko naselbino uvrščajo med najbolj ugledne te vrste na svetu. Z najdbami iz nje se ponašajo muzeji na Dunaju, v Trstu, Gorici in tudi v Tolminu. 

Del zgodbe ljudstva »z obeh bregov Soče« pripoveduje tudi muzej, ki so ga na Mostu na Soči uredili po zamislih dolgoletnega raziskovalca arheološke zgodovine Tolminske Draga Svoljška.

Po desetletnem delu na Mostu na Soči je izpod rok arheologovih moštev na dan prihajala podoba velikega staroželezodobnega, halštatskega naselja. Dopolnjevala so vedenje o svetolucijski kulturi, do katerega sta se v drugi polovici 19. stoletja z odkritjem kar 7000 grobov v času arheološke mrzlice Avsto-Ogrske monarhije dokopala arheologa Marchesetti in Szombathy. 

Hiše, katerih ostanki so zdaj zaprti v muzej, so bile sestavni del ulice, ki so jo arheologi poimenovali kar Obrtna ulica. Stale so v dolgem nizu in v njih so bili lončarji, topilničarji in kovači. Lepo ohranjeni ostanki prazgodovinske obrtne cone so bili vmes med gradbiščem telovadnice in prizidka k osnovni šoli, kjer je danes tudi urejen omenjeni muzej. 

Arheološki muzej se nahaja v osnovni šoli na Mostu na Soči.

Informacije

OŠ Most na Soči
Most na Soči 18, SI-5216 Most na Soči
T: 05 388 70 01

Tolminski muzej 
Mestni trg 4, SI-5220 Tolmin 
T: 05 381 13 60 
E:
W: www.tol-muzej.si