Dolina Soče

zaprirezerviraj zdaj

Čez Most po modrost

Kulturnozgodovinska pot nas popelje skozi tri tisočletja Mosta na Soči.

Kulturnozgodovinska pot nas popelje skozi tri tisočletja Mosta na Soči.

Pot se začne v centru ob informacijskem terminalu in teče skozi naselje mimo 22 urejenih točk, opremljenih z info panoji in nišami z replikami arheoloških najdb:

 • Bronastodobna naselbina,
 • Skifos,
 • Cerkev svete Lucije,
 • naselje v mlajši železni dobi,
 • Rimska hiša,
 • Rimsko grobišče,
 • Železnodobno grobišče,
 • Pregljeva (Lovrčeva) hiša,
 • most čez reko Idrijco,
 • Staroslovansko selišče,
 • od kamna do apna,
 • v frontnem zaledju,
 • Arheološki muzej,
 • Mali muzej Tolminsko mostišče…

Več informacij:

Tolminski muzej

Mestni trg 4
5220 Tolmin
t: 05 381 13 60
e: muzej@tol-muzej.si
www.tol-muzej.si

Kulturnozgodovinska pot po Mostu na Soči >