Header

 

Aktualno iz Doline Soče

---

Izbor direktorja zavoda

Zaključen je postopek izbora direktorja Javnega zavoda Turizem Dolina Soče. Po predstavitvi kandidatov je svet zavoda z več kot dvotretjinsko večino (12 od 13) izbral Vilijama Kvalića. 

Po soglasju vseh treh občinskih svetov (bovškega, kobariškega in tolminskega) bo direktor prevzel vodenje zavoda.

---